Krzyżówka z biologii.
1. smaczny grzyb jadalny, należący do workowców, w Polsce jest pod ochroną. (na 6 liter)
2. Sybstancja wchodząca w skład ścian komórkowych grzybów. (7 liter)
3. Plecha grzybów (8 liter)
4. Współżycie dwóch organizmów przynoszące korzyści obu partnerom. (8 liter)
5. Jedna z grup grzybów. (11 liter)
6. Organizmy utworzone przez grzyby i glony. (7 liter)
7. Część grzyba, którą zbieramy podczas grzybobrania. (7 liter)
8. Rozwijają się kosztem innych organizmów. (8 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:59:37+01:00
1. smardz
2. chityna
3. grzybnia
4. symbioza
5. strzępniaki
6. porosty
7. owocnik
8. pasożyty
3 5 3