Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:59:08+01:00
Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie z Ziem drugiego i trzeciego zaboru Pruskiego. Utworzył armię polską i nadał jemu Kodeks Napoleona i Konstytucji.