Sprawdź, czy wartości poniższych wyrażeń są równe.

a) [(3⁻²)⁻⁴: (3⁻¹)⁻³]⁻¹: 3⁻⁶=
b) [(3⁻⁵ × 3⁻²)⁻³ × 3⁻¹⁹]× 3⁻¹
C) [(3⁻¹⁰×27⁻¹)⁻² : (81⁻² × 9⁻³)]×3⁻³⁹

Błagam pomocyyy :D :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:40:57+01:00
A) [(3⁻²)⁻⁴: (3⁻¹)⁻³]⁻¹: 3⁻⁶=[3⁸: 3³]⁻¹: 3⁻⁶=(3⁵)⁻¹: 3⁻⁶=3⁻⁵:3⁻⁶=3¹=3

b) [(3⁻⁵ × 3⁻²)⁻³ × 3⁻¹⁹]× 3⁻¹=[(3⁻⁷)⁻³ × 3⁻¹⁹]× 3⁻¹=(3²¹ × 3⁻¹⁹)× 3⁻¹=3²×3⁻¹=3¹=3

C) [(3⁻¹⁰×27⁻¹)⁻² : (81⁻² × 9⁻³)]×3⁻³⁹=[(3⁻¹⁰×3⁻³)⁻² : (3⁻⁸ × 3⁻⁶)]×3⁻³⁹=[(3⁻¹³)⁻² : 3⁻¹⁴]×3⁻³⁹=(3²⁶:3⁻¹⁴)×3⁻³⁹=3⁴⁰×3⁻³⁹=3¹=3
1 5 1