Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T22:06:46+01:00
Źródła energii, z których korzysta głównie człowiek to tzw. źródła kopalne.
Zaliczamy do nich m.in.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny.
Powyższe źródła są już, niestety, na wyczerpaniu - szacuje się, że przy obecnym zużyciu starczy ich na 60-100 lat. Ponadto spalając je emituje się do atmosfery zanieczyszczenia pyłowo gazowe, np. dwutlenek węgla, co powoduje m.in. powstawanie efektu cieplarnianego i dziury ozonowej.
Człowiek zatem poszukuje innych alternatywnych źródeł energii, do których zaliczamy m.in.: energię wody, energię wiatru, energię słońca, energię geotermalną, energię jądrową.
Powyższe zródła energii nazywane są również białą energetyką gdyż w małym stopniu negatywnie oddziaływują one na środowisko naturalne.