Http://www.cauchy.pl/test6/atesty/9/index.php
wejdzcie w te linki i zkopiujcie mi te testy i klucz odpowiedzi ale nie linki bo to jest wlasnie link odtworzcie go i wklejcie go do tego zadania bo mi sie nie da odtworzyc . Prosze tylko szybko daje naj.

2

Odpowiedzi

2012-12-27T14:02:12+01:00

KLUCZ ODPOWIEDZI
DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH
„Przed telewizorem” SA1-02-03
Numer zadania Odpowiedź Liczba punktów
1. B 1
2. C 1
3. C 1
4. B 1
5. A 1
6. D 1
7. B 1
8. B 1
9. D 1
10. C 1
11. D 1
12. D 1
13. C 1
14. C 1
15. B 1
16. C 1
17. D 1
18. C 1
19. C 1
20. B 1 Warszawa, 8. 04. 2003 r.
Schematy punktowania zadań otwartych zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” SA1-02-03
Kryteria i zasady przydzielania punktów
Liczba
punktów
Numer
standardu
ZADANIE 21.
Przedstawienie danych za pomocą diagramu słupkowego
– poprawne zaznaczenie co najmniej 5 słupków diagramu – 2 punkty
– poprawne zaznaczenie tylko 3 lub 4 słupków diagramu – 1 punkt
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
– poprawne zaznaczenie co najmniej 4 słupków diagramu – 2 punkty
– poprawne zaznaczenie tylko 2 lub 3 słupków diagramu – 1 punkt
0 – 2 2.4
ZADANIE 22.
I. Zapis działań prowadzących do obliczenia kwoty przeznaczonej na zakup kaset
0 – 1
II. Zapis dzielenia obliczonej kwoty przez cenę jednej kasety lub innej metody
prowadzącej do wyznaczenia liczby kaset
Punkt przydzielamy niezależnie od tego, czy kwota przeznaczona na zakup kaset została
wyznaczona poprawnie.
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
W kryt. I i II łącznie dopuszczamy 2 błędy powstałe przy przepisywaniu liczb, np.
przestawienie cyfr, mylenie cyfr (np. 6 z 9, 8 z 3), opuszczenie cyfry.
0 – 1
3.8
III. Poprawne obliczenie kwoty przeznaczonej na zakup kaset (52 zł) 0 – 1
IV. Poprawne wykonanie dzielenia lub innego działania prowadzącego do obliczenia liczby
kaset (dopuszcza się szacowanie w pamięci)
0 – 1
5.3
V. Odpowiedź zgodna z otrzymanym wynikiem, uwzględniająca warunki zadania (liczba
naturalna)
(Przy poprawnych wcześniejszych obliczeniach: 8)
Uwagi ogólne:
Jeśli uczeń poprawnie rozwiązuje zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie
punktowania, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Jeśli uczeń podaje tylko odpowiedź, nie otrzymuje punktów.
0 – 1 3.9
ZADANIE 23.
Odpowiedź zawiera stwierdzenie, że czas wolny w ciągu jednego dnia byłby dłuższy niż
doba, że doba musiałaby trwać najmniej 30 godzin lub że 10% doby, to mniej niż 3 godz.
0 – 1 3.9 ZADANIE 24.
I. Stosowanie formy listu
Niezbędny wyróżnik: bezpośredni zwrot do adresata.
0 – 1 2.1
II. Pisanie na temat
Wypowiedź przynajmniej w części jest realizacją tematu.
0 – 1 2.1
III. Używanie argumentów
Użycie dwóch sensownych argumentów lub jednego rozwiniętego.
0 – 1 3.4
IV. Wskazuje szkodliwość zbyt długiego oglądania telewizji, proponuje inne formy
spędzania wolnego czasu.
0 – 1 5.8
V. Spójność tekstu (wypowiedź nie jest chaotyczna) 0 – 1 2.3
VI. Celowe stosowanie środków językowych. 0 – 1 2.3
VII. Poprawność językowa
Dopuszcza się dwa błędy językowe.
0 – 1 2.3
VIII. Poprawność ortograficzna
Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne.
Uczeń z dysleksją:
Komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych).
0 – 1 2.3
IX. Poprawność interpunkcyjna
Dopuszcza się trzy błędy interpunkcyjne.
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź jest logicznie uporządkowana.
0 – 1 2.3
X. Zapis staranny.
Uczeń z dysleksją:
Zapis staranny mimo zaburzeń graficznych.
0 – 1 2.5
Poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną (kryteria VII, VIII, IX) punktujemy, jeżeli uczeń napisał co
najmniej 5 linijek tekstu ciągłego (nie licząc nagłówka, podpisu).
ZADANIE 25.
I. Sformułowanie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie (uczeń napisał, co i dlaczego robi
w wolnym czasie)
0 – 1 2.2
II. Poprawność językowa (nie ma błędów językowych) 0 – 1 2.3

 

 

 

 

 

2012-12-27T14:51:31+01:00

KLUCZ ODPOWIEDZI
DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH
„Przed telewizorem” SA1-02-03
Numer zadania Odpowiedź Liczba punktów
1. B 1
2. C 1
3. C 1
4. B 1
5. A 1
6. D 1
7. B 1
8. B 1
9. D 1
10. C 1
11. D 1
12. D 1
13. C 1
14. C 1
15. B 1
16. C 1
17. D 1
18. C 1
19. C 1
20. B 1 Warszawa, 8. 04. 2003 r.
Schematy punktowania zadań otwartych zestawu zadań pt. „Przed telewizorem” SA1-02-03
Kryteria i zasady przydzielania punktów
Liczba
punktów
Numer
standardu
ZADANIE 21.
Przedstawienie danych za pomocą diagramu słupkowego
– poprawne zaznaczenie co najmniej 5 słupków diagramu – 2 punkty
– poprawne zaznaczenie tylko 3 lub 4 słupków diagramu – 1 punkt
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
– poprawne zaznaczenie co najmniej 4 słupków diagramu – 2 punkty
– poprawne zaznaczenie tylko 2 lub 3 słupków diagramu – 1 punkt
0 – 2 2.4
ZADANIE 22.
I. Zapis działań prowadzących do obliczenia kwoty przeznaczonej na zakup kaset
0 – 1
II. Zapis dzielenia obliczonej kwoty przez cenę jednej kasety lub innej metody
prowadzącej do wyznaczenia liczby kaset
Punkt przydzielamy niezależnie od tego, czy kwota przeznaczona na zakup kaset została
wyznaczona poprawnie.
Uwaga dotycząca pracy ucznia z dysleksją:
W kryt. I i II łącznie dopuszczamy 2 błędy powstałe przy przepisywaniu liczb, np.
przestawienie cyfr, mylenie cyfr (np. 6 z 9, 8 z 3), opuszczenie cyfry.
0 – 1
3.8
III. Poprawne obliczenie kwoty przeznaczonej na zakup kaset (52 zł) 0 – 1
IV. Poprawne wykonanie dzielenia lub innego działania prowadzącego do obliczenia liczby
kaset (dopuszcza się szacowanie w pamięci)
0 – 1
5.3
V. Odpowiedź zgodna z otrzymanym wynikiem, uwzględniająca warunki zadania (liczba
naturalna)
(Przy poprawnych wcześniejszych obliczeniach: 8)
Uwagi ogólne:
Jeśli uczeń poprawnie rozwiązuje zadanie inną metodą niż wskazana w schemacie
punktowania, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.
Jeśli uczeń podaje tylko odpowiedź, nie otrzymuje punktów.
0 – 1 3.9
ZADANIE 23.
Odpowiedź zawiera stwierdzenie, że czas wolny w ciągu jednego dnia byłby dłuższy niż
doba, że doba musiałaby trwać najmniej 30 godzin lub że 10% doby, to mniej niż 3 godz.
0 – 1 3.9 ZADANIE 24.
I. Stosowanie formy listu
Niezbędny wyróżnik: bezpośredni zwrot do adresata.
0 – 1 2.1
II. Pisanie na temat
Wypowiedź przynajmniej w części jest realizacją tematu.
0 – 1 2.1
III. Używanie argumentów
Użycie dwóch sensownych argumentów lub jednego rozwiniętego.
0 – 1 3.4
IV. Wskazuje szkodliwość zbyt długiego oglądania telewizji, proponuje inne formy
spędzania wolnego czasu.
0 – 1 5.8
V. Spójność tekstu (wypowiedź nie jest chaotyczna) 0 – 1 2.3
VI. Celowe stosowanie środków językowych. 0 – 1 2.3
VII. Poprawność językowa
Dopuszcza się dwa błędy językowe.
0 – 1 2.3
VIII. Poprawność ortograficzna
Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne.
Uczeń z dysleksją:
Komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych).
0 – 1 2.3
IX. Poprawność interpunkcyjna
Dopuszcza się trzy błędy interpunkcyjne.
Uczeń z dysleksją:
Wypowiedź jest logicznie uporządkowana.
0 – 1 2.3
X. Zapis staranny.
Uczeń z dysleksją:
Zapis staranny mimo zaburzeń graficznych.
0 – 1 2.5
Poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną (kryteria VII, VIII, IX) punktujemy, jeżeli uczeń napisał co
najmniej 5 linijek tekstu ciągłego (nie licząc nagłówka, podpisu).
ZADANIE 25.
I. Sformułowanie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie (uczeń napisał, co i dlaczego robi
w wolnym czasie)
0 – 1 2.2
II. Poprawność językowa (nie ma błędów językowych) 0 – 1 2.3