Odpowiedzi

2010-03-25T19:43:01+01:00
Karol Wielki (742 - 814r.)
Był jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznej Europy. W 748 r. objął rządy w królestwie Franków, a następnie podbił tereny w płn Hiszpanii i cz. Niemiec leżącą na zach od Łaby. Odniósł wiele zwycieśtw militarnych oraz sukcesów w polityce międzynarodowej. W 800r. otrzymał w rzymie korone cesarska. Odtąd zarówno króla jak i jego kolejno panujacych spadkobierców uważano za świeckich przywódców zach chcrześcijaństwa. karol, jako pierwszy monarcha europejski, został także uznany przez cesarzy biznasyjskich. Za jego panowania nastąpił szybki rozwój gospodarczy i kulturalny kraju. Do rezydencji królewskiej w Akwizgranie zapraszano wielu wybitnych uczonych i artystów. Na temat władcy powstały ciekawe opowieści. Według jednej z nich do mierzenia czasu używał on klepsydry, którą dwa razy dziennie obracały 4 osoby.
Sława karola W-kiego była tak duza, ze w jezykach niektórych ludów jego imie dało poczatek nazwie ,,władca" . polskie słowo król czy czeskie kral pochodza własnie od imienia Karol. NIe z interntu!
2 5 2