Odpowiedzi

2010-03-25T19:38:55+01:00
Od starannego i prawidłowego zaadresowania koperty bardzo często zależy szybkie załatwienie sprawy zawartej w liście. Adresując koperty należy pamiętać o tytułach zawodowych, stopniach naukowych osób, do których kierowane są pisma. Przy rozmieszczeniu adresów na kopercie, czy też okienku adresowym pisma niedopuszczalne jest dzielenie wyrazów i przenoszenie ich części.
W adresie można wyodrębnić nazwe odbiorcy pisma i jego siedzibę, te dwa elementy należy oddzielić interlinia ( podobnie jak to robimy, umieszczając adresata w okienku adresowym blankietu korespondencyjnego), Adres piszemy z odstępem wierszowym1, blokowo, Nazwę odbiorcy należy podzielić zgodnie z podziałem logicznym. W adresie podobnie, podobnie zreszta, jak w treści listów należy unikać tworzenia skrótów. Nie należy skracać nazw własnych i adresów, nazw stanowisk służbowych, imion i nazwisk osób. Jeżeli adres jest wyjątkowo obszerny, wówczas może zaistnieć konieczność utworzenia skrótu nazwy, nie powinno się jednak to zdarzać zbyt często. Oczywiście dopuszczalne jest używanie skrótów powszechnie znanych: ul., m., al. , mgr , dr , inz,
Adres na kopercie należy pisać równolegle do jej dłuższego boku, w prawej dolnej części strony adresowej przesyłki, w strefie prostokątnej nie bliżej niż 5mm od prawego brzegu i nie mniej niz 15 mm od dolnego brzegu. Pisze się go zaczynając od nazwy lub imienia i nazwiska odbiorcy listu, następnie robimy dodatkowy odstęp i podajemy nazwę ulicy i jej numer, w ostatnim wierszu adresu umieszczamy kod pocztowy i nazwę miejscowosci, którą należy pisać wielkimi literami (weralikami) i nie należy jej podkreślać
Wszelkie określenia dotyczące charakteru przesyłki ( np. polecony ) należy umieszczać nad adresem obok znaczka, który przyklejamy w prawym górnym rogu koperty. Informacje o nadawcy przesyłki powinny być umieszczone w lewym górnym rogu koperty, może to być nadruk stały, pieczęć, naklejka. Lewy dolny róg koperty przeznaczony jest na ewentualne adnotacje poczty
Ważną rzeczą jest dobranie odpowiedniego rodzaju i formatu koperty, powinna ona pasować do objętości i rozmiarów przesyłki. Pocztą Polską zaleca, by przesyłki listowe zwykłe lub polecone nadawać w zaklejonej kopercie z jasnego papieru. Druk powinno nadawać się w postaci jednej karty z jasnego sztywnego papieru, bez opakowania. Niedopuszczalne jest zaklejanie kopert taśmą samoprzylepną lub zamykanie ich zszywkami czy spinaczami. Masa przesyłki listowej nie może przekroczyc 20g, zaś wymiary muszą wynosic odpowiednio:
-dlugość: 162 - 235 mm
-szerokość: 110 - 120 mm
-grubość do 5 mm
-kształt: prostokąt
Szczególnie zalecane jest korzystanie z typowych kopert o symbolach C6 (162x 114 mm), do których wkładamy pismo złożone na czworo, najpierw wzdłuż dłuższego boku potem wzdłuż krótszego, tak aby złożenie na wzdłuż dłuższego boku znalazło się na dole koperty. Również zalecane jest korzystanie z kopert DL (220 - 110 mm), do którego pismo formatu A4 (210 -297 mm) wkładamy złożone na trzy części, wzdłuż krótszego boku.
2010-03-25T19:40:45+01:00
W pierwszej lini : zwrot grzecznościowy (Sz.P. -szanowny/a/i pan/pani/paśtwo) Imię i nazwisko Adresata
W drugiej linii :Ulica zamieszkania i numer (ul. ....)
w trzeciej linii : Kod pocztowy miasta ( ..-...) i Nazwa miejscowości
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:48:58+01:00
1. Dane adresata umieszczamy nie bliżej niż 5 mm od prawego brzegu koperty i nie bliżej niż 15 mm od jej dolnego brzegu.

2. Dane zapisuje się w kolejności: nazwa/imię i nazwisko nadawcy, nazwa i numer ulicy, kod pocztowy i nazwa miejscowości.

3. Jeśli nazwa odbiorcy jest długa, należy ją podzielić zgodnie z podziałem logicznym, ale w żadnym wypadku nie wolno nam jej skracać.

4. Po nazwie /imieniu i nazwisku adresata robimy odstęp, tak aby wizualnie oddzielić tę część od adresu.

5. Wpisując imię i nazwisko odbiorcy, należy pamiętać o jego stopniach naukowych i tytułach zawodowych, a także zwrotach grzecznościowych.
6. Nie pomijamy skrótów ul., al., gdyż może to wprowadzić listonosza w błąd.

7. Kod pocztowy zapisujemy w ostatnim rzędzie przed nazwą miejscowości.

8. Nazwę miejscowości w całości zapisujemy wielkimi literami.

9. Nie dzielimy wyrazów w okienku adresowym, ani nie przenosimy ich części.

10. Adnotacje dotyczące rodzaju listu (np. polecony, priorytetowy) umieszczamy nad adresem obok znaczka.

11. Znaczek przyklejamy w prawym górnym rogu koperty.

12. Nazwa/imię nazwisko i adres nadawcy powinniśmy zapisać w lewym górnym rogu koperty. Dane te nie muszą być pisane ręcznie, mogą być w postaci naklejki, nadruku lub stempla.

14. Przesyłka powinna mieć odpowiednio dopasowaną do swojej objętości kopertę.

15. Nie powinno się zaklejać kopert taśmą klejącą czy zszywać ich zszywaczem.
1 5 1