Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:50:49+01:00
Koncepcje mocarstw wobec sprawy polskiej:
*projekt austriacki-likwidacja Księstwa Warszawskiego i powrót do stanu sprzed 1807 r.
*projekt rosyjski-przekształcenie Księstwa Warszawskiego w Królestwo zależne od cara
*projekt pruski-przesunięcie granicy pruskiej na Pilicę, Wisłę, Narew i Niemen.
Na podstawie powyższych koncepcji można wnioskować, iż kongres wiedeński był pewnym rodzajem rozbiory Polski, gdyż mocarstwa wyżej wymienione chciały zlikwidować Księstwo Warszawskie oraz zagarnąć ziemie Polskie.