Wypisz jakimi częściami mowy jest każdy z wyrazów w następujących zdaniach:
-Mój brat zgubił ćwiczenia od matematyki.

-Uczniowie często nie odrabiają prac domowych, więc nauczyciele się denerwują.

przykład:
Mała dziewczynka głośno krzyczała przed sklepem, na którego wystawie zobaczyła piękną lalkę.
mała-przymiotnik
dziewczynka-rzeczownik
głośno-przysłówek
krzyczała-czasownik
przed-przyimek
sklepem-rzeczownik
na-przyimek
którego-zaimek względny
wystawie-rzeczownik
zobaczyła-czasownik
piękną-przymiotnik
lalkę-rzeczownik.


i trzeba hm...opisać wyraz "przyjdą" i "na dzisiejszą uroczystość" tak jak w tym przykładzie:
piękną lalkę-liczba pojedyncza,rodzaj żeński,Biernik
krzyczała- 3 osoba liczby pojedynczej,czas przeszły,rodzaj żeński.

2

Odpowiedzi

2010-03-25T19:54:12+01:00
Mój- przymiotnik
brat- rzeczownik
zgubił czasownik
cwiczenia rzeczownik
od przyimek
matematyki rzeczownik

uczniowie rzeczownik
często przysłówek
nie partykóła
odrabiają czasownik
zadan rzeczownik
domowych przymiotnik
więc spójnik
nauczyciele rzeczownik
sie partykóła
denerwują czasownik

przyjdą- l.mn os.3 rdz. męskoosobowy przyszły
dzisiejszą uroczystość- rdz. żeński, biernik
1 5 1
2010-03-25T19:55:15+01:00
Mój - zaimek
brat - rzeczownik
zgubił - czasownik
ćwiczenia - rzeczownik
od - przyimek
matematyki - rzeczownik


-Uczniowie - rzeczownik
często - przysłówek
nie - partykuła
odrabiają - czasownik
prac - rzeczownik
domowych, - przymiotnik
więc - spójnik
nauczyciele - rzeczownik
się - zaimek
denerwują. - czasownik

przyjdą - czasownik, liczba mnoga, osoba 3, czas przyszły, dokonany, tryb oznajmujący, rodzaj męskoosobowy

na dzisiejszą uroczystość - liczba pojedyncza, rodzaj żeński, Biernik