Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T19:18:38+01:00
Początkowo miał być "Pan Tadeusz" humorystyczną opowieścią o wiejskim życiu polskiej szlachty.Chyba było to ulubione dzieło Mickiewicza,który z chęcią powracał w wolnych chwilach do pisania ciągu dalszego powieści.Wkrótce "poematy wiejskie"przybrały poważniejszy ton-poematu o historii narodu.

Plan napisania "Pana Tadeusza" pojawił się w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce,w Poznaniu,gdy dotarł tam na krótko przed zakończeniem powstania listopadowego.Pisał swoje "poema wiejskie" w Paryżu,w latach 1832-1834.Wiele przyczyn musiało się złożyć na pragnienie stworzenia tego dzieła.Były to między innymi wielka tęsknota za krajem dzieciństwa-Litwą.Pragnienie przypomnienia i obudzenia nadziei,która towarzyszyła uczestnikom kampanii napoleońskiej.Utrwalenie i rozsławienie obyczajów,życia wiejskiego,ideałów Polski szlacheckiej-dawnej świetności.Myśl,by rozpropagować i przywołać piękno litewskiej ziemi.Przypomnieć ludziom historię Polski-poruszyć serca i sumienia rodaków.Wyrazić optymizm dotyczący przyszłości Polski,przywołany wraz z atmosferą epoki Napoleona.Pesymizm i rozczarowanie kolejną nieudaną próbą ujawnienia się dopiero w Epilogu dołączonym do poematu.
Wydarzenia "Pana Tadeusza"rozgrywają się w czasie historycznym,w dobie walk napoleońskich,które dla Mickiewicza był już historią.Każdy z epizodów powieści wyrażony jest w muzyce,to gra Jankiela,który zawarł w swojej grze radosne wydarzenia Konstytucji 3 Maja,tragiczną Targowicę,rzeź Pragi i utworzenie Legionów Polskich we Włoszech jest osią konstruującą opowieści o losach kraju.Fakty,które przywołuje i zarazem interpretuje,mają przypomnieć człowiekowi zdarzenia świetne i bolesne w historii Polski.

mam nadzieję,że chociaż trochę pomogłam
5 3 5