Zadanie 1
Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu platyny ¹⁹³Pt wynosi 50 lat. oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 200 latach , jeżeli masa początkowa próbki wynosi 4 g
Zadanie2
Wypisz brakujące symbole pierwiastka chemicznego, który powstał w wyniku rozpadu izotopu uranu w przemianie α.
²³⁸U→⁴He+...
⁹² ₂

Ta 2 powinna być koło He pod 4

2

Odpowiedzi

2010-03-26T19:43:23+01:00
1) m(t) = m₀ * ½ do potęgi t/T½
m(t) = 4g * ½ do potęgi 200/50
m(t) = 4g * ½ do potęgi 4
m(t) = 4g * 1/16
m(t) = 4/16g = 0,25g

2) 238-4=234
92-2=90
Jest to tor, symbol pierwiastka: Th, liczba atomowa = 90 oraz masowa =234
²³⁴Th i jeszcze u dołu przed pierwiastkiem 90 ma być
2 3 2
2010-03-26T19:44:18+01:00
1. 4g-(50lat)-2g-(50lat)-1g-(50lat)-0.5g-(50lat)-0.25g
Odp. 0.25g
2. (238 na górze, 92 na dole)U -> (4 na górze, 2 na dole) He+ (234 na górze, 90 na dole)Th
( jest to rozpad promieniotwórczy alfa)
10 4 10