Zad. 1
Dana jest funkcja x |-> -4x+3 dla x E R
a)Narysuj wykres tej funkcji (jak mam to zrobić)
b)znajdź miejsce zerowe funkcji
c)oblicz wartość funkcji dla x= 3 1/2
zad.2
Dane sa funkcje:
y= -x-3 i y= x-6 dla x E R
a)Narysuj wykres tych funkcji
b)Oblicz miejsce zerowe dla obu funkcji
Jak ja mam to wszystko poobliczać

1

Odpowiedzi

2010-03-26T11:22:04+01:00
Zad. 1
Dana jest funkcja x |-> -4x+3 dla x E R
a)Narysuj wykres tej funkcji (jak mam to zrobić)
Aby narysować szybko wykres wystarczy podstawić za x zero i tak samo zrobić z y. Wtedy wyjdą Nam punkty przecięcia Naszej prostej z osiami OX i OY.

Czyli :
y=-4x+3
y=-4*0+3
y=3

Oraz :
0=-4x+3
4x=3
x=3/4
Zatem są to punkty przecięcia z osiami. Co widać na wykresie.

b)znajdź miejsce zerowe funkcji
Miejsce zerowe to najprościej mówiąc liczba, która podstawiona do wzoru funkcji da Nam wartość równą 0.
Czyli za y podstawiamy 0 i mamy :
0=-4x+3
x=3/4 --> miejsce zerowe.

c)oblicz wartość funkcji dla x= 3 1/2
Tutaj wystarczy obliczyć wartość (czyli y) podstawiając za x=3½
y=-4x+3
y=-4* 3½ + 3
y=-14+3
y=-11

zad.2
Dane sa funkcje:
y= -x-3 i y= x-6 dla x E R
a)Narysuj wykres tych funkcji
Wykresy w załączniku i rysuje się je tak samo jak w zad1.

b)Oblicz miejsce zerowe dla obu funkcji
y=-x-3
0=-x-3
x=-3 (miejsce zerowe)

y=x-6
0=x-6
-x=-6
x=6 ( miejsce zerowe)