Obwód koła wielkiego kuli ma 32picm. Oblicz pole powierzchni i objęt. kuli
Oblicz pole powierzchni i objęt. kuli, która powstanie przez obrót półkola o powierzchni 18pi cm kwadrat wokół średnicy

Proszę o obliczenia!!!!!!!!!
i dziękuje !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:51:24+01:00
1.L=32π‎
32π‎=2π‎r
r=16 cm
P=4π‎r²=4*π‎*(16)²=1024π‎ cm²
V=(4π‎r³)/3 = (4*π‎*16³)/3=(16384π‎)/3 cm³ (zostaw wynik w tej postaci)
2.½ P kw = 18π‎²
P kw = 36π‎
π‎r²=36π‎
r=6 cm
P=4π‎r²=4*π‎*6²=144π‎ cm²
V=(4π‎r³)/3 = (4*π‎*6³)/3 = 288π‎ cm³
2010-03-25T20:12:33+01:00
Zad.1
l= 32πcm P=? V=? 4/3 π r³
r=? potrzeba, aby obliczyć v
l=2πr/:2π przekształcamy wzór
r=l: 2π
r= 32πcm : 2π =16 cm V=4/3 π (16cm)³
V=17148cm³ (około)
P=4π r²
P=3215,36cm²

Zad.2 18πcm²∧2= 36cm²
p=π r²/:π
√r²=√p:π
r=6 cm
v=4/3 πr³
v=4/3π (6cm)³
v=288π cm³
v=288cm³∧3,14=904,32cm³ po podstawieniu za π
p=4πr²
p=4∧3.14∧(6cm)²=452,16cm² xD