Odpowiedzi

2009-10-29T19:01:31+01:00
W polis zgromadzenie obywateli oznaczało chęć do rozmowy bądź demokratycznych wyborów.

Polis nazywamy wspólnotą obywatelską, ponieważ każdy mieszkaniec ( oprócz kobiet, które nie miały głosu ) mógł się wypowiedzieć na agorze co by chciał zmienić w polis, kogo wyrzucić itp. Biedni za przesiadywanie i za wypowiadanie się na agorze otrzymywali zapłatę pieniężną wynoszącą dzienny zarobek mieszkańca polis.
8 3 8
2009-10-29T19:03:45+01:00
W polis zwoływane były zgromadzenia, na których decydowano o tym kto sprawował będzie władzę przez kolejny rok.Dodaje to wzrost poczucia odpowiedzialnościza podejmowane decyzje.

Polis byla wspólnotą obywatelska, ponieważ jej podstawową cechą była samowystarczalność gospodarcza i mozliwość zapewnienia bezpieczeństwa czlonkom członkom wspólnoty. Obywatelami, członkami społeczności decydującymi o sprawach panstwowych, byli jedynie pełnoprawni członkowie wspolnoty. Kobiety i dzieci nie miały głosu.
6 2 6
2009-10-29T21:11:25+01:00
Zgromadzenie ludowe zbierało sie na centralnym placu zwanej agora i wybierali tam urzędników, wypowiadali wojny, zawierali pokoje i stwarzali prawa

polis- wspólnota ludzi objemująca miasto wraz z pobliską okolicą
4 2 4