Odpowiedzi

2009-10-29T19:16:24+01:00
Past simple
1.I was played computer games -Ja grałam w gry komputerowe.
2.You liked learing Past Simple- Wy lubiliście uczyć się czasu przeszłego prostego.
3.They were with Mark in Paris yesterday - Oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
4.His friend didn't take my book yesterday - Jego przyjaciel nie zabrał wczoraj mojej książki.
5.She spoke to Mary two days ago. Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
6.We went to the station and bought tickets. Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
7.I visited Spain last year. Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
8.They were very happy when they heard the news. Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
9.I wanted to buy this book but it cost too much. Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
10.They tried the soup but it was too hot to eat. Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia

past continues
1.Yesterday at 10 a.m., I was shopping. - Wczoraj o 10 rano byłam na zakupach.
2.Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
3. Yesterday at about eight we were listening to the music. Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
4.What were you doing on Friday? Co robiliście w piątek?
5.He wasn't working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
6.I was painting the room while she was cleaning the kitchen. - Ja malowałem pokój, podczas gdy ona sprzątała kuchnię.
7.I remember he was always coming to work late. - Pamiętam, że ona zawsze przychodził do pracy spóźniony.
8.He was always smoking in the office. - On zawsze palił w biurze
9.She was constantly talking. - Ona mówiła bez chwili przerwy.
10.While they were having a garden party, it started to rain. - W czasie ich ogrodowego przyjęcia, zaczął padać deszcz.
18 4 18
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T19:17:50+01:00
Past Simple :
We went to the station and bought tickets. - Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I spent a holiday in England. - Spędziłam wakacje w Anglii.
Yesterday I visited my grandma. - Wczoraj odwiedziłem babcię.
I ate dinner with his family. - Zjadłam obiad razem z rodziną.
She spoke to Mary two days ago. - Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
He saw the movie in the cinema. - On obejrzał film w kinie.
They caught lots of fish. - Oni wybrali się na ryby.
A week ago I visited colleague in Warsaw. - Tydzień temu odwiedziłam koleżankę w Warszawie.
They were very happy when they heard the news. - Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
I wanted to buy this book but it cost too much. - Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
Pasy Continuous:
Yesterday at 10 a.m., I was shopping. - Wczoraj o 10 rano byłam na zakupach.
While Tom was working in the garage, someone stole his car. - Kiedy Tom pracował w garażu, ktoś ukradł jego samochód.
While they were having a garden party, it started to rain. - W czasie ich ogrodowego przyjęcia, zaczął padać deszcz.
Yesterday I was 15 at the cinema. - Wczoraj o 15 byłam w kinie.
When I was in school phoned my friend. - Kiedy byłam w szkole zadzwonił mój kolega.
I watched a film about 19. - Oglądałam film o 19.
During the storm, I read a book. - W czasie burzy czytałam książkę.
During the event, danced a lot. - Podczas imprezy dużo tańczyłam.
Yesterday evening I wrote a letter. - Wczoraj wieczorem pisałam list.
This morning I made a delicious breakfast. - Dziś rano zrobiłam pyszne śniadanie.
18 3 18