Odpowiedzi

2010-03-25T19:53:31+01:00
Kręgowce :


W województwie śląskim występuje obecnie 256 gatunków kręgowców, które podlegają ochronie gatunkowej, w tym: 1 gatunek minoga, 9 gatunków ryb, 17 gatunków płazów, 7 gatunków gadów, 162 gatunki ptaków regularnie lęgowych oraz 17 nieregularnie lęgowych, a także 43 gatunki ssaków.
Nie potwierdzono obecności pięciu chronionych gatunków, które należy uznać za zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe: minoga rzecznego, jesiotra zachodniego, węża Eskulapa, susła moręgowanego oraz żbika. Lista chronionych gatunków ptaków obejmuje kilkanaście gatunków, które niegdyś były, ale obecnie nie są już lęgowe na terenie województwa śląskiego. Należą do nich: świstun, gadożer, orlik krzykliwy, orzeł przedni, rybołów, sokół wędrowny, drop, kulon, batalion, sowa błotna, kraska, nagórnik, dzierzba czarnoczelna, dzierzba rudogłowa, a od kilku lat również podgorzałka. Nadal nie odnotowano na terenie województwa naturalnych stanowisk jaszczurki zielonej, której pojedyncze osobniki były obserwowane na przełomie lat 60. i 70., jak również w ostatnich latach, w okolicach Ustronia (Beskid Śląski), ale najprawdopodobniej było to stanowisko sztuczne. Z terenu województwa (Wyżyna Częstochowska) pochodzi ponadto jedno z 4 krajowych stwierdzeń innego chronionego gatunku - podkowca dużego, który w pobliżu południowych kresów naszego kraju osiąga północną granicę swojego zasięgu.

Ochronie ścisłej podlegają wszystkie występujące w województwie gatunki płazów i gadów oraz większość gatunków ptaków. W przypadku dwóch ściśle chronionych gatunków - wydry oraz kreta - wyznaczono obszary, na których nie podlegają one ochronie. Wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania niektórych ściśle chronionych gatunków wyznaczono na terenie województwa śląskiego strefy ochronne. Powstały one przy gniazdach bociana czarnego, bielika oraz cietrzewia.

Ochroną gatunkową częściową objęte są na terenie województwa: 2 gatunki ryb, 5 gatunków ptaków oraz 1 gatunek ssaka. Wyjątek stanowi kormoran, który jest objęty ochroną częściową, ale z wyjątkiem obszaru stawów rybnych, uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dodatkowo, na podstawie przepisów prawa łowieckiego i wędkarskiego, częściowej (sezonowej) ochronie podlega 28 gatunków zwierząt łownych oraz 18 użytkowanych gospodarczo gatunków ryb. Jeden gatunek - łoś, objęty został całoroczną ochroną, z uwagi na gwałtowny spadek populacji w skali całego kraju, w ciągu ostatnich 20 lat. Prawo łowieckie zezwala na całoroczny odstrzał borsuków, kun (leśnych i domowych), tchórzy, lisów, jenotów oraz norek amerykańskich na terenach obwodów łowieckich, na których występują głuszce lub cietrzewie.

bezkręgowce:
Aktualna lista chronionych gatunków bezkręgowców występujących w województwie śląskim obejmuje 82 taksony (co stanowi 49,8% wszystkich objętych ochroną w kraju).
Niektóre gatunki, notowane w granicach województwa jeszcze kilkadziesiąt lat temu, obecnie uznawane są za wymarłe na tym terenie. Należą do tej grupy: żagnica zielona, modliszka zwyczajna, 2 biegacze - Carabus sylvestris i Carabus transylvanicus, nadobnica alpejska, pływak szerokobrzegi, modraszek eroides, dostojka akwilonaris, przeplatka aurinia, niepylak apollo, skalnik bryzeida, trzmiel wielkooki, trzmiel wyżynny, trzmiel rdzawoodwłokowy, ślimak żółtawy i skójka gruboskorupkowa.

Ponadto, prowadzone ostatnio inwentaryzacje przyrodnicze nie potwierdziły obecności 2 gatunków ważek: łątki turzycowej i iglicy małej.

liczę na naj

pozdrawiam :P
to miały być chronione w Polsce a nie w województwie
2010-03-25T20:00:26+01:00
Tu są wszystkie zwierzęta chronione w polsce

Gdyby coś nie tak to napisz:)
4 3 4