1.rozwiąz równania (w załaczniku )

2.Oblicz, dla jakiej wartości x:
a) wartości wyrażeń 4x+1 i 3x +5 są równe,
b)wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
c)wartość wyrażenia 7x-1 jest równa ⅓ wartości wyrażenia x+7
d)wartość wyrażenia x²+3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x+1)+2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:18:11+01:00
Podpunkt c i d nie zmieścił mi się w załącznikach