Odpowiedzi

2010-03-26T13:30:11+01:00
Strefa równikowa od 10 d0 20 stopni szerokości N i S duże opady średnia roczna tem powyżej 27 małe amplitudy powietrza
strefa zwrotnikowa wyśtępuje mniej więcej wokół zwrotników ze śr. tem. 10-20 stopni C opady małe głównie latem, duże dobowe amplitudy
podzwrotnikowa śr tem ok 10-20 C w najchłodniejsze miesiące od 0-10 amplitudy dobowe i roczne małe, opady glownie w porze chłodnej
umiarkowane ciepły: między 40-60 szer. geo. N i 40-50 szer geo. S wystęouje podział na pory roku
chłodny: tem 0-10 opady całoroczne
okołobiegunowa subpolarny powyżej 66'33 tem max 10C a opady głownie śniegu do 250mm rocznie
polarny 80-90 przez cały rok ujemna temperatura opady w postaci śniegu do 150mm rocznie
2 4 2
2010-03-26T13:53:05+01:00
STREFA RÓWNIKOWA
-gorąca i przeważnie wilgotna
-średnia roczna temperatura: powyżej 20 stopni Celsjusza
-małe roczne amplitudy temperatury (5-10 stopni)
-cechują ją znaczne opady (całoroczne bądź koncentrujące się w jednej lub dwóch porach deszczowych)
-roczne sumy opadów są bardzo wysokie – miejscami przekraczają nawet 2000 mm
-typy klimatów w obrębie strefy: równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny, podrównikowy suchy, monsunowy

STREFA ZWROTNIKOWA
-gorąca i okresowo bądź stale sucha
-średnia roczna temperatura: powyżej 20 stopni Celsjusza
-amplitudy temperatur dobowych są znaczne, roczne natomiast – minimalne
-mamy na ogół do czynienia z opadami małymi, epizodycznymi lub okresowymi
-typy klimatów w obrębie strefy: kontynentalny suchy, skrajnie suchy (pustynny),
monsunowy, wilgotny

STREFA PODZWROTNIKOWA
-gorąca
-średnia roczna temperatura: od 10 do 20 stopni Celsjusza
-nawet w najchłodniejszym miesiącu temperatura nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza
-opady występują głównie w chłodnej porze roku
-typy klimatów w obrębie strefy: kontynentalny, morski, monsunowy

STREFA UMIARKOWANA
-umiarkowana
-średnia roczna temperatura: od 0 do 10 stopni Celsjusza
-temperatura w najcieplejszym miesiącu przekracza 10 stopni Celsjusza
-w strefie tej wyraźnie można wyróżnić pory roku
-opady występują w różnych porach roku
-dzieli się ją na dwie grupy: klimatów umiarkowanych ciepłych i klimatów umiarkowanych chłodnych
-typy klimatów w obrębie strefy: kontynentalny, morski, przejściowy, monsunowy

STREFA OKOŁOBIEGUNOWA
-zimna
-średnia roczna temperatura: poniżej 0
-temperatura najcieplejszego miesiąca nie przekracza 10 stopni Celsjusza
-niewielkie opady: 250mm/rok
-opady występują głównie w postaci śniegu
-typy klimatów w obrębie strefy: podbiegunowy (subpolarny) i biegunowy (polarny)4 5 4