Odpowiedzi

2010-03-25T19:57:05+01:00
Za panowania Jagiellonów Polska była silnym gospodarczo i militarnie państwem. W Rzeczpospolitej panował dobrobyt. Ze śmiercią Zygmunta Augusta, Rzeczpospolita już nigdy nie była tak potężna jak za Jagiellonów. Śmierć Augusta postawiła państwo polsko-litewskie w trudnym okresie. Wygasła dynastia, władająca krajem przez prawie 200 lat. Nie było wiadomo, kto ma zostać nowym królem ani jak go wybrać. Największym błędem szlachty był wybór na tron Zygmunta III Wazę. To za jego panowania Rzeczpospolita zaczęła kroczyć ku upadkowi. Od samego początku swego panowania Walezy potwierdza mą tezę. Po III rozbiorze Polski, Rzeczpospolita nie była w stanie odbudować niepodległości. Polska została usunięta z Europy szczególnie przez 3 rozbiory.


Uff. Myślę że pomogłam. :)
20 4 20
2010-03-25T19:57:18+01:00
Przyczyny upadku RP:
a) wewnętrzne:
*długoletnie powstrzymywanie się od reform anachronicznego ustroju,
*próba radykalnej reformy państwa; ze względu na ogólną słabość zakończona jego upadkiem
*liczne zdrady i przedkładanie własnych korzyści nad państwowymi
*słabość gospodarcza i militarna
b) zewnętrzne:
*gwałtowny wzrost znaczenia sąsiadów RP w XVIII wieku (Rosja, Prusy i Austria to ówczesne mocarstwa europejskie)
*brak wartościowych sojuszy (osamotnienie RP na arenie międzynarodowej)
21 4 21
2010-03-25T19:57:56+01:00
Jeśli nie m być długie to pomogę.

Rzeczpospolita w XVIIIw. byłą bardzo osłabiona z powodu ataków między innymi Rosji. Poza tym znaczącym dobiciem był trzeci rozbiór Polski. Do udziału w nim wzięły trzy potęgi XVIIIw. Rosja, Prusy i Austria. Główną przyczyną rozpadu Rzeczpospolitej było zbyt małe wojsko.

Mam nadzieję, że choć trochę pomogłęm. Pozdrawiam.
18 3 18