Odpowiedzi

2010-03-25T19:54:53+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T19:55:38+01:00
5^2 + 12^2 = 13^2
25+144=169
169=169
jest prostokątny
b
8^2 +18^2=20^2
64+324=400
388=400
nie jest prostokątny
to jest napweno dobrze
2010-03-25T19:58:09+01:00
(5cm) ² + (12 cm) ² ? (13cm)²
25cm+ 144cm ? 169 cm
169=169

(8cm)² + (18cm)²? (20cm) ²
64cm+ 324cm? 400cm
388≠400cm