Rozpoznaj i wpisz nazwy krain wchodzących w skład nizin środkowopolskich.

- Jej częścią jest Kotlina Warszawska..........
-Ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa..............
-Przepływa przez nią Warta...............
-Znaczną część niziny zajmują bagna Biebrzy i Narwi........
-Nad Odrą, ważnym szlakiem transportowym, leżą miasta: Wrocław, Opole, Brzeg, Oława...........
-Warszawa i Łódź są największymi miastami tej krainy.........
-Jest częścią krainy leżącej na obszarze trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy...............
-Należy do najcieplejszych krain w Polsce.............
-Dwie sąsiednie krainy, słabo przekształcone przez człowieka, to................. i ....................
-Dużym bogactwem tej krainy są rudy miedzi.............


PROSZĘ POMOCY!!!
to jest na jutro!!!!

ploskam...

1

Odpowiedzi

2010-03-25T19:58:18+01:00
Nizina Mazowiecka
Nizina Śląska
Nizina Południowowielkopolska
Nizina Podlaska
Nizina Ślaska
Nizina Mazowiecka'
Polesie Lubelskie
Nizina Śląska
Nizina Południowopodlaska i Nizina Północnopodlaska
107 4 107