Proszę o jak najszybsze rozwiązanie. muszę to mieć najpóźniej za godzionę!! :D

1.Oblicz pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 4 i 3.
2.Kąt wewnętrzny wielkokąta foremnego ma miarę 140 stopni. Ile boków ma ten trójkąt?
3.Oblicz obwód koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku długości 6 cm.
4.Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 9.


Proszę!!!! PILNE!

1

Odpowiedzi

2010-03-26T11:28:34+01:00
Zadanie 1
a=4,
b=3
c²=a²+b²
c²=16+9
c=5
R=c/2
R=2.5

P=πr²
P=6,25π

2.Kąt wewnętrzny wielkokąta foremnego ma miarę 140 stopni. Ile boków ma ten trójkąt?
W treści jest błąd bo oczywistym jest, że trójkąt ma zawsze 3 boki ;]

3.Oblicz obwód koła wpisanego w sześciokąt foremny o boku długości 6 cm.
a=6
r=a√3/2
r=3√3
L=2πr
L=6√3π

4.Oblicz pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 9.
a=9
R=a√3/3
R=3√3
P=πr²
P=27π