Odpowiedzi

2010-03-26T16:51:51+01:00


kobieta w kościele

Zacznijmy od różnych interpretacji Pisma Świętego. opisuje jak Bóg postanowił uczynić człowiekowi pomoc odpowiednią dla niego, zesłał na człowieka sen, wyjął żebro i z niego uczynił kobietę. W efekcie takiego tłumaczenia kobieta została stworzona z mężczyzny jako druga i jako jego pomoc. Przy czym pomoc rozumiano w sensie służebnym. Takie rozumienie potwierdzano faktem, że to kobieta dała się zwieść szatanowi i to ona jest winna upadkowi w grzech, pozbawienia raju i śmierci. Konsekwencją tego upadku jest kara - mężczyzna będzie pracował w pocie czoła, wąż będzie wił się w prochu ziemi, kobieta w bólach będzie rodzić, a mąż będzie nad nią panował.

kobieta w rodzinie

Kobieta dawniej nie tylko nie posiadała praw obywatelskich, ale także była pod władzą mężczyzny. Najpierw ojca, później męża, od którego była całkowicie zależna.Życie kobiety ograniczało się do zajmowania domem i dziećmi.


kobieta w rodzinie teraz
Teraz w dzisiejszych czasach podstawowym wymiarem roli kobiety w rodzinie jest jej rola małżeńska - kobieta w roli żony. W Bożym zamyśle ani mężczyzna nie ma być sam, ani kobieta sama. Rola żony polega na poszukiwaniu takiej relacji, w której on i ona „stają się jedną istotą ludzką". Jedność ta ma się realizować w oparciu o równość kobiety i mężczyzny. Ich zasadniczą, równorzędną wartość i godność. Oznacza to wzajemny szacunek, który przeciwstawić należy dominacji, czy też poniżaniu jednego przez drugie.

kobieta w społeczeństwie
Spoglądając dziś na Polki wydaje się że większość z nich to kobiety, które dążą do wolności. Są otwarte na świat, na nowe propozycje i sprawnie kontrolują swoje życie. Dla współczesnych Polek duże znaczenie ma praca zawodowa, w której wykazują się znacznymi zdolnościami, w niczym nie odbiegającymi od zdolności mężczyzn. Współczesne Polki posiadają zupełnie inną mentalność i pogląd na świat. Są niezależne, i choć trudniej zdobyć im na przykład pracę tak dobrze płatną jak praca mężczyznom, wykazują sporą inwencje w tworzeniu nowej kreacji kobiety. Chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i nie wynika to tylko z warunków stawianych przez pracodawców, lecz z własnej potrzeby samokształcenia i doskonalenia w nowych, nieznanych im dziedzinach.