Odpowiedzi

2010-03-25T19:57:03+01:00
HISTORIA GRONIA JANA PAWŁA II

Pomysłodawcami i inicjatorami stworzenia tego niezwykłego miejsca byli Danuta i Stefan Jakubowscy z Andrychowa. Z wędrówek po górach wynieśli przekonanie, że wędrowanie winno prowadzić do Boga. W 1981 r. zorganizowali pierwszy rajd "Szlakami Jana Pawła II". W 1990 r. rajd miał już swoja stałą metę na Groniu Jana Pawła II - bo taką nazwę dzięki ich staraniom otrzymał szczyt dawnej Jaworzyny (890 m n.p.m.), położony w pobliżu Leskowca w Beskidzie Małym, w części żródeł określany też jako Magurka.
Leskowiec był często celem wycieczek ks. Karola Wojtyły i krakowskiego środowiska. W liście do państwa Jakubowskich z 3 kwietnia 1991 r. ks. Stanisław Dziwisz wspominał: "Ojciec Święty był na Leskowcu wiele razy, już w latach trzydziestych, jako uczeń".
Pomysł wzniesienia kaplicy na Groniu Jana Pawła II dojrzewał stopniowo. W 1991 r. Jakubowscy własnym sumptem zbudowali kamienny krzyż "Ludziom Gór". W 10. rocznicę zamachu na Ojca Świętego poświęcił go w czasie Mszy św. dziękczynnej biskup Jan Szkodoń. Ze względu na fakt, że spotkania modlitewne na Groniu gromadziły coraz większe rzesze turystów i wiernych, należało przygotować stałe zaplecze dla organizowanych tutaj uroczystości. Tak zaczęto budować kaplicę, która miała być darem dla Ojca Świętego na jego 75. urodziny.
Irena i Stanisław Targoszowie oraz Władysława i Piotr Cholewowie z Targoszowa w gminie Stryszawa podarowali działki pod budowę. Architekci Halina Jarosz z Wadowic oraz Andrzej Kucharski i Jerzy Bizoń z Andrychowa sporządzili projekt i plany budowy. Dzięki staraniom państwa Jakubowskich przy wsparciu Adama Karcza z Inwałdu i "miłości wielu serc" na Groniu Jana Pawła II stanęła kaplica - górskie sanktuarium o wymiarach 13 m x 5 m, zgodnie z koncepcją Stefana Jakubowskiego nawiązujących do dnia 13 maja - daty zamachu na życie Papieża w 1981 r.
W czasie wizyty Ojca Świętego w Skoczowie 22 maja 1995 r. Stefan Jakubowski w imieniu budowniczych i Grupy Modlitewnej z Gronia ofiarował Papieżowi makietę wybudowanej kaplicy. Jej poświęcenia dokonał 9 września 1995 r. biskup Tadeusz Rakoczy. W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Reprezentowane były środowiska PTTK i GOPR, organizacje kombatanckie, straże pożarne, zakłady pracy i szkoły. Stawili się przedstawiciele okolicznych samorządów: Andrychowa, Wadowic, Stryszawy, Mucharza i Ślemienia. Mszę Świętą z biskupem Tadeuszem Rakoczym koncelebrowało około 20 kapłanów.

W akcie erekcyjnym podpisanym na zakończenie uroczystości zapisano:
"Niech ta kaplica budowana Bogu Najwyższemu na chwałę, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dedykowana w 75. rocznicę Jego urodzin, służy ku uświęceniu i zbawieniu Ludu Bożego, a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na ten Dom Boży i na wszystkich wznoszących go swoją ofiarą, modlitwą i pracą w duchu wiary, nadziei i miłości".
W liście datowanym w Watykanie na 7 listopada 1995 r. a skierowanym do Danuty i Stefana Jakubowskich Ojciec Święty odpowiadał:
"Drodzy Państwo - Bóg zapłać za Wasze starania i poniesiony trud przy budowaniu Kaplicy Sanktuarium Górskiego na Groniu. Trud ten uwieńczony został piękną uroczystością poświęcenia kaplicy przez Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego z udziałem licznych pielgrzymów w dniu 9 września. Załączone fotografie przybliżyły mi to wydarzenie, którym pragnęliście podziękować Panu Bogu za łaskę uratowania mego życia w dniu 13 maja 1981 r.
Jeszcze raz polecam Was Bogu i Jego Matce. Z błogosławieństwem dla Wszystkich, którzy z Wami współpracowali.
Jan Paweł II".

W kaplicy na Groniu przechowywane są cenne pamiątki, m.in. dwukrotnie ofiarowany dla Gronia różaniec papieski. Jeden z nich jest darem Ojca Świętego przekazanym sanktuarium przez biskupa Stanisława Ryłkę 17 lipca 1996 r. Znajduje się tutaj również obraz Matki Bożej Królowej Ludzi Gór - namalowany przez Jana Brońkę według koncepcji Stefana Jakubowskiego, pobłogosławiony przez Jana Pawła II w Bielsku-Białej 22 maja 1995 r. Jest też fotel papieski z Kaplicówki w Skoczowie, który do kaplicy na Groniu wykonali jako pracę dyplomową uczniowie szkoły Księży Salezjanów z Oświęcimia.
Wśród wielu znamienitych gości, którzy odwiedzili Groń Jana Pawła II, był też arcybiskup Stanisław Dziwisz, sekretarz osobisty Ojca Świętego.
Historyczną datą stał się w dziejach kaplicy dzień 16 czerwca 1999 r. W tym dniu Ojciec Święty, lecąc ze Starego Sącza na spotkanie do Wadowic, przelatywał nad Groniem i z helikoptera pobłogosławił kaplicę-sanktuarium oraz Drogę Krzyżową Trzeciego Tysiąclecia, wyrzeźbioną przez Lesława Najbora. Spełniło się marzenie, by Jan Paweł II chociaż z lotu ptaka pobłogosławił to swoje sanktuarium - dar na 75. urodziny i wotum dziękczynne za ocalenie z zamachu. Poświęcenia Drogi Krzyżowej dokonał biskup Janusz Zimniak 19 września 1999 r.
Po odlocie Ojca Świętego pozostał żal, że już Go nie ma tak blisko - i wtedy powstała myśl o budowie pomnika. Fundatorem jest rodzina pochodząca z Andrychowa, pragnąca zachować anonimowość. Na cokole pomnika umieszczony jest napis: "Największemu Pielgrzymowi XX wieku, Orędownikowi Pokoju - Janowi Pawłowi II, Papieżowi wiary, nadziei i miłości - Grupa Modlitewna z Gronia Jana Pawła II". Uroczystego poświęcenia pomnika oraz dzwonu dokonali 15 lipca 2001 r. biskupi: Tadeusz Rakoczy - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej i Stanisław Ryłko - sekretarz Papieskiej Rady do spraw Świeckich, a zarazem rodak z Andrychowa.
20 sierpnia 2001 r. po raz drugi odwiedził Groń Jana Pawła II biskup Stanisław Dziwisz, sekretarz Papieża, przywożąc perłowy różaniec - dar Ojca Świętego.
9 listopada 2001 r. fundatorzy pomnika Jana Pawła II i opiekunowie kaplicy zostali przyjęci przez Ojca Świętego. Po Mszy świętej w kaplicy prywatnej Ojca Świętego otrzymali kolejny dar dla kaplicy: srebrny krzyż.
W 2001 r. rozpoczęto budowę dzwonnicy, a już 30 czerwca 2002 r., w czasie uroczystej Eucharystii biskup Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia gotowej dzwonnicy, w której wnętrzu w niedalekiej przyszłości znajdzie się zbiór pamiątek związanych z Ojcem Świętym.
Podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny, 19 sierpnia 2002 r. przy pięknej pogodzie Ojciec Święty Jan Paweł II z helikoptera oglądał kaplicę na górze swojego imienia i błogosławił tysięczny tłum zebranych tam wiernych. Podczas sprawowanej kilka tygodni później odpustowej Mszy św. - 16 września 2002 r. - biskup Janusz Zimniak poświęcił wzniesioną na polanie niedaleko kaplicy Bramę Trzeciego Tysiąclecia.
Od 2003 r. opiekunem duchowym sanktuarium na Groniu Jana Pawła II jest ks. prałat Stanisław Czernik, proboszcz Parafii św. Macieja w Andrychowie, który już wcześniej był konsultantem prac nad pomnikiem wzniesionym w sąsiedztwie kaplicy. Według jego projektu przebudowany został ołtarz, po przeniesieniu krzyża "Ludziom Gór" na zewnątrz kaplicy.
W ciągu 10 lat istnienia kaplicę na Groniu odwiedziły dziesiątki tysięcy pielgrzymów i turystów z Polski, a takze Słowacji, Czech, Francji czy Niemiec. Niektórzy wstępowali tu po drodze, w ramach swego górskiego wędrowania, inni przychodzili specjalnie - by pomodlić się, sprawować Mszę świętą. Wśród pielgrzymów było kilku biskupów, a w 2004 r. także kardynał - Stanisław Nagy SCJ z Krakowa.
Każdy Nowy Rok witany jest tutaj uroczystą Mszą Świętą, po której wierni dzielą się opłatkiem. Tradycją stały się spotkania opłatkowe Grupy Modlitewnej, organizowane zawsze w którejś z parafii otaczających Groń, coroczne konkursy na palmę w Niedziele Palmowe, spotkania rajdowe i konkursy poetyckie, z udziałem autorów z całej Polski.
Wspólną radością ludzi związanych z Groniem było zakończone dzięki staraniom Stefana Jakubowskiego urzędowe przemianowanie nazwy górskiego szczytu na Groń Jana Pawła II, ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2004 r.
Wcześniej, w 1993 r. Koło PTTK "Szarotka" z prezesem Stefanem Jakubowskim na czele wystapiło do władz samorządowych Andrychowa z wnioskiem o nadanie imienia Jana Pawła II osiedlu w Andrychowie, przez które biegnie zielony szlak prowadzący na Groń Jana Pawła II. Wniosek poparł biskup Tadeusz Rakoczy i ponad 800 rodzin zamieszkujących tę część miasta. Uchwała Rady Miejsiek Andrychowa w sprawie nadania osiedlu na Pańskiej Górze imienia Jana Pawła II zapadła 9 maja 1994 r.
Od maja do października zawsze w środy, soboty i niedziele od godz. 8.00 do 16.00 na Groniu Jana Pawła II na pielgrzymów oczekuje opiekun sanktuarium - Stefan Jakubowski. W wyposażonej we wszystkie paramenty liturgiczne kaplicy nieraz sprawowanych jest kilka Mszy świętych dziennie. Często bez wcześniejszego planowania. Wystarczy, że z grupą wędruje kapłan...
Stałych uczestników życia modlitewnego na Groń nie trzeba zapraszać. Sami przyszli tu też na wieść o chorobie Umiłowanego Ojca Świętego. Choć nie była zapowiadana, z udziałem ok. 1500 wiernych sprawowana była na Groniu szczególna Msza św., którą ks. dr Maciej Ostrowski odprawił 3 kwietnia 2005 r., kilkanaście godzin po tym, jak Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Na papieskim tronie przed kaplicą i u stóp pomnika leżał czarny żałobny kir. Zakończył swą ziemską wędrówkę Jan Paweł II, ale nie zamknęła się modlitwa za Niego i nie zakończyła więź z Nim.
Tego samego dnia Stefan Jakubowski mówił o planach, by 10-lecie poświęcenia kaplicy uczcić wykonaniem na Groniu specjalnej ścieżki ze śladami stóp Papieża, utrwalonymi przy użyciu butów wykonanych właśnie dla Niego przez Stanisława Żmiję ze Stanisławia Dolnego.
Już w maju ścieżka, upamiętniająca też wejście Jana Pawła II do niebios, była gotowa, czekając na wszystkich, którzy przyjdą na Groń, by szukać siły do życiowego wędrowania śladami Jana Pawła II - Wielkiego.
Gotowy też był pamiątkowy medal, wybity z okazji 10-lecia Sanktuarium Ludzi Gór i przypadającego w przyszłym, 2006 roku, 25-lecia rajdu górskiego "Szlakami Jana Pawła II". Bo nie ulega wątpliwości, że utrwalona przez minione lata tradycja będzie mieć na Groniu Jana Pawła II swoją kontynuację...
  • Użytkownik Zadane
2010-03-25T19:58:51+01:00
Historia Warszawy, późniejszej stolicy i największego miasta Polski, sięga nawet IX wieku. Na przestrzeni wieków miasto przeżywało lata świetności, lecz kilkakrotnie stawało też na skraju całkowitego zniszczenia. Zasadniczy układ urbanistyczny dzisiejszej Warszawy ukształtował się podczas odbudowy ze znacznych zniszczeń po II wojnie światowej.