Odpowiedzi

2010-03-25T20:05:41+01:00
-koncepcja polityczna głosząca nienaruszalność praw dynastii panujących . Według tej koncepcji, władza królewska pochodzi od Boga, a nie od ludu.

-forma rządów występująca przede wszystkim we wczesnonowożytnej oraz starożytnej monarchii .W systemie absolutystycznym monarcha skupia w swojej ręce władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą .

-określana jest w konstytucji. forma władzy w państwie, gdzie jej zakres, zarówno dotyczący monarchii jak i ludu

-jedna z form monarchii absolutnej. Wywodzi się z doktryny religijno-politycznej i prawnej w Rosji.

-Wspólnymi instytucjami łączącymi kraje mogą być: parlament, rząd, waluta czy polityka zagraniczna,