Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Odpowiedź

1. Wybrane organizacje wyspecjalizowane ONZ :

* FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( zwalczanie głodu, unowocześnianie rolnictwa i sektora gospodarki żywnościowej)

* ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy ( poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy )

* WHO - Światowa Organizacja Zdrowia ( poprawa stanu zdrowia ludności , zwalczanie groźnych chorób , rozpowszechnianie informacji o zdrowotności i higienie )

* IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy ( pomoc państwom dotkniętym kryzysem finansowym lub przechodzącym reformy finansowe i walutowe )

* UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty , Nauki i Kultury ( rozwój edukacji , szkolnictwa , likwidacja analfabetyzmu , ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

* UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom ( poprawa zdrowotności , wyżywienia i warunków życia dzieci )


2. Najważniejsze działania :

- zapobieganie konfliktom między państwami i wojnom domowym
- praca na rzecz światowego bezpieczeństwa np. kontrola zbrojeń
- walka ze światowym terroryzmem
- praca nad podnoszeniem poziomu życia ludzi ( szczególnie regionów zacofanych pod względem społecznym,gospodarczym i politycznym)
- pomoc humanitarna dla społeczności dotkniętych wojną , klęskami żywiołowymi i chorobami
25 4 25