Osiemnastoosobowa grupa gimnazjalistów postanowiła zdobyć odznakę Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W grupie tej 44 4/9% stanowiły dziewczęta. 70% chłopców wyruszylło szlakiem czarnym, a pozostali uczniowie szlakiem niebieskim. Jaką część grupy wspinającej się szlakiem niebieskim stanowili chłopcy? Zapisz obliczenia i odpowiedź.


PILNE!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T01:18:43+01:00
44⁴/₉%=⁴/₉

⁴/₉z 18=8 dziewczynek było
18-8=10 chłopców było
70% z 10=0,7×10=7 chłopców poszło szlakiem czarnym
szlakiem niebieskim poszło 18-7=11 dzieci, w tym10-7=3 chłopców
11=100%
3=x%
.........
x=3×100:11
x=27³/₁₁% stanowili ci chłopcy, a w ułamku stanowili oni ³/₁₁ grupy