Rozwiąż równania.

a × 4,3 = 47,3
a =
a =

17 + a = 36.8
a =
a =

19,1 - x = 7.5
x =
x =

104,8 ÷ y = 8
y =
y =

7,8 × w = 20,28
w =
w =

b-13½ = 7,5
b =
b =

27 - x = 14,8
x =
x =

22,8 ÷ w = 5,7
w =
w =

x ÷ 3,5 = 8,2
x =
x =

7 × x = 64,4
x =
x =

6¼ + x = 19,05
x =
x =

Prosze o jak najszybsze rozwiązanie!!:--))

3

Odpowiedzi

2010-03-25T20:04:32+01:00
A × 4,3 = 47,3
4,3a=47,3 /: 4,3
a=11

17 + a = 36.8
a= 36,8 -17
a= 19,8

19,1 - x = 7.5
-x = 7,5 - 19,1
-x = -11,6

104,8 ÷ y = 8 / *y
104,8 = 8y
y= 13,1

7,8 × w = 20,28
7,8w = 20,28
w= 2,6

b-13,5 = 7,5
b= 7,5 +13,5
b= 21

27 - x = 14,8
-x = -12,2
x = 12,2

22,8 ÷ w = 5,7 /*w
22,8 = 5,7w
w= 4

x ÷ 3,5 = 8,2 /*3,5
x= 28.7

7 × x = 64,4
7x=64,4
x= 9.2

6,25 + x = 19,05
x= 19,05 -6,25
x= 12,8

2010-03-25T20:04:53+01:00
A × 4,3 = 47,3
a = 47,3: 4,3
a = 11

17 + a = 36.8
a =36,8-17
a =19,8

19,1 - x = 7.5
x =19,1-7,5
x =11,6

104,8 ÷ y = 8
y =13,1

7,8 × w = 20,28
w =20,28: 7,8
w =2,6

b-13½ = 7,5
b =7,5+13,5
b =21

27 - x = 14,8
x =27-14,8
x =12,2

22,8 ÷ w = 5,7
w =22,8: 5,7
w =4

x ÷ 3,5 = 8,2
x =8,2*3,5
x =28,7

7 × x = 64,4
x =64,4:7
x =9,2

6¼ + x = 19,05
x =19,05-6,25
x =12,8
2010-03-25T20:16:39+01:00
A=47.3/:4.3
a=11

a=36.8-17
a=19.8

x=19.1-7.5
x=11.6

y=104.8*8
y=838.4

w=20.28/:7.8
w=2.6

b=13.5+7.5
b=21

x=27-14.8
x=12.2

w=
w=

x=8.2*3.5
x=28.7

x=64.4/:7
x=9.2

x=19 i 1/2 - 6 i 1/4=19 i 2/4 - 6 i 1/4 =
x=13 i 1/4

PROSZĘ licze na naj :*:*