Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:04:55+01:00
„Człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać”

Wpływ historii na postawy młodych ludzi dostrzegamy w literaturze romantycznej. Tworzyła ona postaci bohaterów, w których przeżyciach koncentrowały się pragnienia wszystkich Polaków. Czasy romantyzmu przypadają na okres niewoli politycznej narodu. Kraj zostaje rozdarty „szponami” zaborców. Powstania niepodległościowe i będąca rezultatem ich klęski – martyrologia narodu, była podłożem kształtowania się literackiego bohatera – walczącego. W młodym bohaterze literatura upatrywała nadzieję na wyzwolenie zniewolonej ojczyzny. Miał on uwolnić Polskę spod jarzma zaborców. W młodości tkwi siła, wola działania, która wyzwala energię do czynu, mającą przebudować świat:
„Młode pokolenie dobyło świętości narodowe i myśli narodowe z pyłu mogił i serc, i wyjęło idee postępowe z siebie i niesie je przed sobą jako sztandar, jak godło życia”
(M. Bałucki)ztandarem i godłem życia dla bohaterów Mickiewicza, czy Słowackiego stała się walka o odzyskanie wolności ukochanej Polski. Mickiewicz identyfikował się z bohaterem – patriotą. Studiując na Uniwersytecie Wileńskim należał do Towarzystwa Filomatów i Filaretów – tajnej organizacji młodzieżowej. Miała ona charakter wolnościowo – patriotyczny, utrzymywała kontakty ze spiskowcami z Królestwa polskiego. Po wykryciu działalności Filomatów przez władze carski, Mickiewicz wraz z przyjaciółmi zostaje zesłany w głąb Rosji. Przebywając na obczyźnie pisze „Konrada Wallenroda”. Średniowieczne tło utworu stało się przenośnią do współczesności. Tytułowy bohater jest patriotą, który dla ojczyzny poświęca osobiste szczęście:

„(...) szczęścia w domu nie zaznał
bo go nie było w ojczyźnie”
Konieczność dziejowa (sytuacja polityczna) zmusza Konrada, pragnącego ocalić naród, do przyjęcia niemoralnego sposobu walki. Bohater bez wahania podejmuje wyzwanie, choć musi się posłużyć podstępem i kłamstwem. By osiągnąć swój cel, jakim jest wolność ojczyzny, będzie musiał zapłacić najwyższą cenę. „Konrad Wallenrod” jest przykładem dzieła, które miało rozpalić w sercach młodych ducha narodu polskiego. Mickiewicz wskazuje młodym dwie drogi:„ trzeba być lisem i lwem”
Rok 1830, to czas przełomowy dla pokolenia żyjącego w zniewolonej ojczyźnie. Blisko pół wieku, „zakuci” w kajdany, musieliśmy patrzeć na martyrologię narodu polskiego. Młodzież nie mogła już dłużej pozostawać obojętna wobec dramatycznej sytuacji. Przyjmując postawę romantycznego bohatera, buntuje się przeciwko okrutnej rzeczywistości. W nocy 30. listopada 1830 roku wybucha powstanie. Młodzi powstańcy z niezwykłą odwagą walczą z wrogiem, poświęcają własne życie dla idei, jaką było pragnienie odzyskania wolności.
Powstanie upada, rozpoczyna się dramat narodu polskiego. Uczestnicy zrywu narodowego są prześladowani przez carat. Za sprzeciwienie się potędze Rosji, Polacy są zsyłani na Sybir.

Klęska powstania oraz poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny są powodem głębokich przeżyć Adama Mickiewicza i źródłem jego natchnienia. W „III cz. Dziadów” – arystokracji i sprzymierzeńcom czar – autor przeciwstawia młode pokolenie rewolucjonistów i spiskowców. W młodych Mickiewicz upatrywał nadzieję na wyzwolenie Polski spod jarzma zaborców:
„(...) nasz naród jak lawa,
A wierzch sucha i twarda, czarna i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi (...)”
W Wielkiej Improwizacji Mickiewicz ukazuje postać Gustawa – Konrada, zespolonego z narodem, utożsamiającego się z losem Polaków.: „Ja i ojczyzna to jedno”
Dla ojczyzny poświęca samego siebie, gotów jest zaprzedać własną duszę, wadzi się z samym Bogiem, dopuszcza się bluźnierstwa. Konrad jest niczym mityczny Prometeusz, poświęcający się dla ludzkości. Mickiewicz sądził, iż taką właśnie postawę powinno przyjąć młode pokolenie, aby oswobodzić Polskę. Przyjęcie postawy prometejskiej jest według Mickiewicza jedyną słuszną decyzją, jaką można podjąć.

Juliusz Słowacki w dramacie pt. „Kordian”, powstałym na emigracji w 1833 roku, przedstawia postać młodego spiskowca, próbującego wyzwolić ojczyznę z niewoli. Kordian, jako rewolucjonista poszukuje sposobu wybawienia narodu polskiego. Drogę do odzyskania upragnionej wolności, widzi pozbawieniu życia cara, który według Kordiana, jest przyczyną martyrologii Polaków. Młody spiskowiec powoli zbliża się do komnaty cara Mikołaja, ciągle wierząc w sens swojej misji, w to, iż uda mu się dokonać zamierzonego celu. Prawda pozbawia Kordiana złudzeń. Jest zbyt słaby psychicznie, ni potrafi pokonać Strachu i Imaginacji, walczących o jego duszę. Mimo tak wzniosłego celu, jakim była wolność ojczyzny, nie potrafi mu podołać. Pada zemdlony pod sypialnią cara. Postać Kordiana polemizuje z Mickiewiczowskim Konradem. Słowacki nie wierzy w to, iż jednostka może zmienić otaczający świat, z kolei drogą do wolności nie jest poświęcanie własnej duszy.
masz tu troszke cytatów mam to samo zadnae wiec miałam to zapisane pozdrawiam:)
3 3 3
2010-03-25T20:16:09+01:00
wiele ludzi może zadać sobie pytanie Jakie postawy przyjmują ludzie w trudnych czasach dla ojczyzny? . według mnie większość stara sie walczyć. przyjmują postawę patriotyczną. postaram udowodnić to argumentami
mój pierwszy argument oprę na książce pt"latarnik". główny bohater pracował jako latarnik. lecz wspomniane jest iż wcześniej, gdy był jeszcze młody służył jako żołnierz. bronił ojczyzny. nie uciekał poza kraj, starał się go uratować. niewątpliwie przyjął postawę patriotyczną.
kolejnym moim argumentem poprę faktami historycznymi. jak wiadomo polski nie było na mapie przez 123, ale byli Polacy. można by powiedzieć że co chwile próbowali odzyskać niepodległość. próbowali przywrócić Polskę na mapy. wtedy ogół polaków przyjęło postawę patriotyczną.
moim ostatnim argumentem będzie postawa współczesnych ludzi wobec kryzysu gospodarczego. jak wiadomo wiele instytucji potrzebuje dofinansowań których nie otrzymuje. ponieważ państwo na nie nie stać. a co wtedy robią ? prawda niektórzy wyjeżdżają za granice, ale wielu powraca. natomiast inni w wierze czekają na leprze czasy.
uważam że powyższymi argumentami udowodniłam że ludzie przyjmują postawę patriotyczną. co prawda zdarzają się wyjątki, ale od każdej reguły są wyjątki. mam nadzieje że to się nie zmieni.
5 2 5