Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T22:04:35+01:00
Myśle, że to chodzi o konstytucje z 1791r 3 maja:
- zniesiono wolną elekcje, konfederacje
-ustanowiono dziedziczność tronu
- zniesiono liberum veto
- decyzje podejmowano większością głosu
- dwuizbowy sejm
- każdy stan miał swój sąd
- prawa bierne i czynne wyborcze miała szlachta-posesjonaci (posiadający ziemie)
władza wykonawcza król i Straż Praw(skład: król - jako przewodniczący, 5 ministrów, prymas Polski, marszałek sejmu, następca tronu)
4 5 4