Odpowiedzi

2010-03-25T20:12:45+01:00
Klasyfikacja głosek ze względu na udział narządów mowy w artykulacji:
samogłoski spółgłoski
dźwięczne a, ą, ę, y, i, u, e, o b, w, h, d, z, dz, ż, dż, ź,
dź, g, m, n, ł, r, l, j
bezdźwięczne - p, f, ch, t, s, c, sz, cz, ś, ź,
k
twarde a, ą, ę, y, u, e, o p, b, f, w, m, s, z, c, dz, n,
l, k, g, ch, t, d, sz, ż, cz,
dż, r, l
miękkie i p', b', f', w', m', ś, ź, ć, dź,
ń, l', k', g', ch', j
nosowe ą, ę m, m', n, n'
ustne a, y, i, u, e, o pozostałe w alfabecie
ustne.
dźwięczne-bezdźwięczne – podział ze względu na położenie wiązadeł głosowych
twarde miękkie – środkowa cześć języka – podniebienie twarde
ustne-nosowe – podniebienie miękkie
4 5 4
2010-03-25T20:13:34+01:00
Głoski dźwięczne : b d w z ź ż g dz dź dż
Głoski bezdźwięczne: p t f s ś sz k c ć cz


Spółgłoski dźwięczne nie mające odpowiedników bezdźwięcznych:
m, n, r, ł, j, l.

Głoska ch(h) nie ma odpowiednika bezdźwięcznego.
4 5 4