A) Oblicz pole sześciokąta foremnego wpisanego w okrąg o promieniu długości 5.
b) Jaką długość ma okrąg wpisany w sześciokąt foremny o boku długości 10?
c) Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie równobocznym o boku długości 10.
d) Oblicz długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku długości 5.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T12:57:28+01:00
A)
R=a
R=5
a=5
P=(3a²√3)/2
P=(3*5²√3)/2
P=(3*25√3)/2
P=37,5√3
b)
r=a√3 /2
r=10√3 /2
r=5√3
Obw=2πr
Obw=2π*5√3
Obw=10√3π
c)
R=a√3 /3
R=10√3 /3
R=3i1/3 √3
Obw=2πr
Obw=2π* 3i1/3 √3
Obw=2i2/3 √3π
d)
r=a√3 /6
r=5√3 /6
r=5/6 √3
Obw=2πr
Obw=2π* 5/6 √3
Obw=1i2/3 √3π

12 3 12