Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T23:05:46+01:00
Kościół wschodni (cesarstwo bizantyjskie) to kościół prawosławny, a kościół zachodni (cesarstwo zachodnie) to kościół rzymsko-katolicki. Kościół prawosławny to kultura grecka, której językiem była greka, kościól rzymsko-katolicki kultura rzymska , której językiem była łacina. Głową kościoła prawosławnego był patriach (pater - ojciec) , rzymsko-katolickiego papież. Komunia w obu kościołach się różniła tym, że w kościele prawosławnym był chlebek, którym się wszyscy dzielili, a w rzymsko-katolickim - opłatek - każdy miał swój. Ikony to w kościle rzymsko katolickim to obrazy przedstawiające św a w prawosławnym, też przedstawiały św. ale te obrazy byly uznawane za święte. W Bizancjum kościoły budowano na planie krzyża greckiego a w cesarstwie zachodnim na planie krzyża rzymsko-katolickiego (ten nasz dzisiejszy)

1054 - oba kościoły przestały ze sobą współpracować. Papież uważał że jest głową kościoła tego i tego a patriach uważał że jest głową kościoła tego i tego.
W końcu doszło do wielkiej schizmy i kościół chrześcijański podzileił się na prawosławny i rzymsko-katolicki. Ten konflikt trwa do dziś.
6 3 6