Jakim procentem liczby a jest liczba b
1) a = 40 i b = 25
2) a = 200 i b = 17
3) a = 30 i b = 6
4) a = 250 i b =33
5) a = 5 i b = 12
6) a = 70 i b = 21
7) a = 8 i b = 3
8) a = 144 i b 63
9) a = 2,3 i b = 0,575
10) a = 180 i b = 28,8
11) a = 1500 i b = 3,3
12) a = 0,32 i b = 0,112
13) 0,75 i b = 0,315
14) a = 720 i b = 0,9
15) a = 12 i b = 10,2
16) a = 3,6 i b = 2,88
17) a = 30 i b = 1
18) a = 9 i b = 2
19) a = 12 i b = 7
20) a = 26 i b = 5
21) a = 6 i b = 5
22) a = 7 i b = 10
23) a = 3 i b = 5
24) a = 11 i b = 3
25) a = ⅘ i b = 0,1
26) a = (dziewiec jedenastych) i b = 0,27
27) a = 12 i (trzy piate) i b = 2 (trzynascie dwudziestopiatych)
28) a = (dwie trzecie) i b = ( dwie dwudziestopiate)
29) a = 2 ½ i b = 1 ⅞
30) a = 5 i (dwie siudme) i b = 3 i (siedem dziesiatych)
31) a = (dwie siudme) i b = (dziewiec trzysdziestopiatych)
32) a = 3 ⅕ i b = 1 i (siedem dwudziestychpiatych)


Prosze o rozwiazanie wszystkiego wraz z obliczeniami w przeciwynm razie zglaszam bledne ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-25T20:55:10+01:00
1. 25/40 * 100%=62,5 %
2.17/200 * 100%= 8,5 %
3.6/30 * 100%= 20%
4.13,2 %
5.240%
6.30%
7.37,5%
8.43,75%
9.191,66 %
10.16%
11. 0,22%
12.35%
13.42%
14.0,125%
15.85%
16.80%
17.3,33%
18.22,22%
19.58,33%
20.19,23%
21.83,33%
22.142,86%
23.166,66%
24.27,27%
25.12,5%
26.0,81%
27.2/12,5*100%=16,66%
28.0, 166%
29.35%
30.13,20%
31.85,71%
32.8,40%

Przykłady jak to się liczy masz w 1,2,3 podpunkcie.
Proszę nie zgłaszaj!(nie po to się tyle oliczyłam)
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T21:18:09+01:00
1) 40-100%
25-x
40x=25*100
40x=2500/:40
x=62,5%
2)
200x=1700/:200
x=8,5%
3)
30x=600/:30
x=20%
4)
250x=3300/:250
x=13,2%
5)
5x=1200/:5
x=240%
6)
70x=2100/:70
x=30%
7)
8x=300/:8
x=37,5%
8)
144x=6300/:144
x=43,75%
9)
2,3x=57,5/:2,3
x=25%
10)
180x=2880/:180
x=16%
11)
1500x=330/:1500
x=0,22%
12)
0,32x=11,2/:0,32
x=35%
13)
0,75x=31,5/:0,75
x=42%
14)
720x=90/:720
x=0,125%
15)
12x=1020/:12
x=85%
16)
3,6x=288/:3,6
x=80%
17)
30x=100/:30
x=3,33%
18)
9x=200/:9
x=22,22%
19)
12x=700/:12
x=58,33%
20)
26x=500/:26
x=19,23%
21)
6x=500/:6
x=83,33%
22)
7x=1000/:7
x=142,86%
23)
3x=500/:3
x=166,67%
24)
11x=300/:11
x=27,27%
25)
1x=10/:1
x=10%
26)
dziewięć jedenastych x=27
x=27:dziewięć jedenastych
x=27* jedenaście dziewiatych
x=33%
27)
12,6x=252/:12,6
x=20%
28)
dwi trzecie x=8
x=8:dwie trzecie
x=12%
29)
2,5x=112,5/:2,5
x=45%
30)
trzydzieści siedem siudmych x=370/:trzydzieścisiedem siudmych
x=70%
31)
dwie siudme x=dziewięćset trydziestychpiatych/:dwie siudme
x=jedna dziewięćdziesiąta
32)
31x=128/:31
x=4,13%
5 3 5