Odpowiedzi

2010-03-25T20:13:10+01:00
Ingerencja w środowisko naturalne(sztuczny zbiornik)
możliwość awarii(potop)
2010-03-25T20:13:12+01:00
Elektrownie wodne

Wady:
- deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi
- lokalne zmiany klimatyczne
2010-03-25T20:13:12+01:00
- ingerencja w środowisku naturalnym
- 2-3krotne zwiększe nakład inwestycyj(budowa) w porównaniu z elektrow konwencjonalną
- powodowanie zmian struktury hydrologicznej
- przyczyniają się do zamulania zbiorników co prowadzi do odtlenienia i zamierania życia w wodzie