Wypisz środki stylistyczne z wierszu Kazimiery Iłłakowiczównej ,,Modlitwa o pokój".

O Boże,napełnij mnie ciszą,
jak pole kwitnącym lnem!
Ojczyznę moją usłyszę,
jak czuwa nad moim snem.
Kołysze mnie ufność niezmierna
i nic mi więcej nie trzeba,
ojczyzną,słodyczą wierną
sięgającą od ziemi do nieba.

Myślałam:już nigdy nie zaśnie
serce głuchym targane stukotem...
Wracam z Żelaznej Baśni,
powiedziałam ojczyźnie o tem.
Przygarnął mnie dźwięk jej
mowy,
jej siły kojący krąg,
i piłam-jak zawsze-znowu
napój magiczny z jej rąk.

...Stąpałam pośród mieczów,
wpatrzona w zorze olbrzymie,
chronił mnie swoją pieczą
Bóg i ojczyzny imię.
Pod strażą oczu uważnych,
szeptów z dala i kroków bliskich
widziałam zamknięte-
żelaznych,
uśpionych smoków pyski.

Jeszcze na mnie te zorze dyszą...
Zapach grozy i obcych ziem...
O Boże,napełnij mnie ciszą,
jak pole kwitnącym lnem!
...Jeszcze dusi nie moja nienawiść,
smoczy opar i wyziew trupi...
O Boże,racz nas wybawić
od zemsty-ślepych i głupich...

Powiedziałam o tym ojczyźnie,
powiedziałam wszystko,co
wiem...
O Boże,nienawiść zabliźnij
jak pole-kwitnącym lnem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T20:22:40+01:00
Epitety :
kwitnącym lnem,ufność niezmierna,słodyczą wierną,głuchym stukotem,Żelaznej Baśni,kojący krąg,napój magiczny,zorze olbrzymie,oczu uważnych,kroków bliskich,uśpionych smoków,obcych ziem,smoczy opar,wyziew trupi.

Przenośnie:
napełnij mnie ciszą,kołysze mnie ufność niezmierna,przygarną mnie dźwięk jej mowy

Porównania:
O Boże napełnij mnie ciszą,jak pole kwitnącym lnem.

Nie wiem czy dobrze... ;)
Mam nadzieję,że uosobienie i ożywienie nie jest potrzebne.
5 4 5