1.Podaj imiona i nazwiska dwóch uczonych,którzy są odkrywcami promieniotwórczości naturalnej.
2Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj nazwy,symbole i liczby atomowe trzech pierwiastków promieniotwórczych występujących w skorupie ziemskiej.
3.Wymień trzy czynniki,które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe.
Szybka Odpowiedz pisać w punktach np. AD1!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:33:13+01:00
1. A. H. Becquerel - uznawany oficjalnie za jednego odkrywcę.
2. Izotopy: węgla (radiowęgiel 14C), potasu (40K), rubidu (87Rb).
3. a) Promieniowanie jonizujące - jest głównym sprawcą mutacji w genach organizmów żywych, czyli jednym z czynników ewolucyjnych, którym zawdzięczamy faunę i florę taką, jaką znamy.
b) Promieniowanie niejonizujące - uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska; może powodować zmianę właściwości koloidalnych w tkankach.
c) Promieniowanie ultrafioletowe - uszkadza włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia.
20 4 20