Podkreśl w poniższych zdaniach prawdziwe informacje
procesy krasowe zachodzą w wapieniach / granicie.termin krasowienie oznacza nadbudywanie / rozpuszczanie skał .głównym czynnikiem niszczącym skały w procesach krasowych jest woda zawierająca dwutlenek azotu /dwutlenek węgla . najinstensywniej zjawiska krasowe przebiegają w klimacie równikowym/ umiarkowanym

2

Odpowiedzi

2016-06-30T17:25:20+02:00
Prawdziwe informacje to:
Procesy krasowe zachodzą w wapieniach.
Termin krasowienie oznacza  rozpuszczanie skał .
Głównym czynnikiem niszczącym skały w procesach krasowych jest woda zawierająca dwutlenek węgla .
 Najintensywniej zjawiska krasowe przebiegają w klimacie równikowym .

6 4 6
2016-06-30T19:06:40+02:00
Kolejno:
* w wapieniach
* rozpuszczanie skał
* dwutlenek węgla (CO2)
* w klimacie równikowym
3 4 3