Odpowiedzi

2010-03-25T22:56:47+01:00
Ile wynosi odległość prostej y = 4- x od początku układu współrzędnych?
d=|Ax₁+By₁+C|:√(A²+B²)

y=4-x
x+y-4=0
A=1 B=1 C=-4 punkt(0,0) =(x₁,y₁)
podstawiam do wzoru
d=|1*0+1*0-4|:√(1²+1²)=|-4|:√2=4:√2=4√2:2=2√2
4 4 4