Podkreśl w poniższych zdaniach prawdziwe informacje
procesy krasowe zachodzą w wapieniach / granicie.termin krasowienie oznacza nadbudywanie / rozpuszczanie skał .głównym czynnikiem niszczącym skały w procesach krasowych jest woda zawierająca dwutlenek azotu /dwutlenek węgla . najinstensywniej zjawiska krasowe przebiegają w klimacie równikowym/ umiarkowanym
mam to na jutro pomocy

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:26:33+01:00
W wapieniach
rozpuszczanie skał
dwutlenek azotu
równikowym
4 3 4