Odpowiedzi

2010-03-25T21:17:54+01:00
Pola figur podobnych
Twierdzenie:

Jeżeli figura F2 jest obrazem figury F1 w podobieństwie o skali s (s>0), to pole figury F2 jest iloczynem kwadratu skali podobieństwa i pola figury F1: