Zad 9 i 10 str. 177 z podręcznika dla pierwszej gimnazjum MATEMATYKA 1

zad.9 Rozwiąż równania
a)1\3x-2=x+2
b)1-6\7x=4\7
c) 6(1\4x-2)
d)x\6-1\6=1
e)-2(2x-1)=x\3
f)2\5(3-x)=-2
g)3\4(2-3x)=-6
h)1\5(x-3)=9-x
i)0,6+x\2=x+1

zad.10 oblicz dla jakiej wartości x
a) wartość wyrażeń 4x+1 i 3x+5 są równe
b) wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
c)wartość wyrażenia 7x-1 jest równa 1\3 wartości wyrażenia x+7
d)wartość wyrażenia x kwadrat +3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x+1) +2

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:48:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)1\3x-2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4 /*(-3/2)
x=(-6)

b)1-6\7x=4\7
-6/7x=4/7-1
-6/7x=3/7 /*(-7/6)
x=(-1/2)

c) 6(1\4x-2)
6/4x-12
czegoś tu brakuje

d)x\6-1\6=1 /*6
x-1=1
x=2

e)-2(2x-1)=x\3
-4x+2=x\3 /*3
-12x+6=x
-12x-x=-6
-13x=-6 /:(-13)
x=6/13

f)2\5(3-x)=-2 /*5
2(3-x)=-10
6-2x=-10
-2x=-10-6
-2x=-16 /:(-2)
x=8

g)3\4(2-3x)=-6 /*4
3(2-3x)=-24
6-9x=-24
-9x=-24-6
-9x=-30 /:(-9)
x=30/9

h)1\5(x-3)=9-x /*5
x-3=45-5x
x+5x=45+3
6x=48 /:6
x=8

i)0,6+x\2=x+1 /*2
1,2+x=2x+2
x-2x=2-1,2
-x=0,8 /*(-1)
x=-0,8
zad.10
a)
4x+1 = 3x+5
4x-3x=5-1
x=4
b)
x-3=2(x-8)-5
x-3=2x-16-5
x-2x=3-21
-x=-18 /*(-1)
x=18
c)
7x-1 = 1\3 *( x+7) /*3
21x-3=x+7
21x-x=7+3
20x=10 /:20
x=1/2
d)
x2 +3 = 2 + x(x+1) +2 x2-x do kwadratu
x2+3=2+x2+x+2
x2-x2-x=4-3
-x=1 /*(-1)
x=-1


308 3 308
Przykład 1b: 4/7 - 1 = -3/7 co da wynik x=1/2. W 1d: 1*6=6 dla tego x=7