Które z wymienionych niżej substancji należy rozpuścić w wodzie,aby otrzymany roztwór zawierał dwa razy więcej kationów niż anionów?
a)siarczek potasu
b)siarczan(VI)magnezu
c)fosforan(V)magnezu
d)siarczan(VI)ołowiu(II)
e)chlorek magnezu
f)azotan(V)baru
g)chlorek glinu
h)węglan sodu
i)siarczek wapnia

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:48:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)siarczek potasu............K2S------>2K(+) + S(2-)
b)siarczan(VI)magnezu......MgSO4------>Mg(2+) + SO4(2-)
c)fosforan(V)magnezu......Mg3(PO4)2------>3Mg(2+) + 2PO4(3-)
d)siarczan(VI)ołowiu(II)....PbSO4------>Pb(2+) + SO4(2-)
e)chlorek magnezu..........MgCl2------>Mg(2+) + 2Cl(-)
f)azotan(V)baru..............Ba(NO3)2------>Ba(2+) + 2NO3(-)
g)chlorek glinu...............AlCl3------>Al(3+) + 3Cl(-)
h)węglan sodu................Na2CO3------>2Na(+) + CO3(2-)
i)siarczek wapnia............CaS-------->Ca(2+) + S(2-)

Warunek ten spełniają reakcje: a), h)
11 4 11