Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T14:32:02+01:00
Wszystko rozpoczyna się w momencie, gdy sędziwy knur Major organizuje zebranie całej folwarcznej rzeszy, aby ukazać im jak nędznie żyją. Opowiada także o swoim śnie, w którym zobaczył wizję świetlanej przyszłości zwierząt z Folwarku Dworskiego żyjących jako wyzwolone istoty. Jego przemowa pobudza wyobraźnię zebranych, którzy zaczynają marzyć o takiej utopii. Zwierzęta postanawiają więc wypędzić ludzi i stworzyć własne, lepsze państwo. Po kilku dniach od zebrania Major schodzi z tego świata, a dowództwo nad przygotowaniami do rebelii przejmują dwie świnie: Snowball i Napoleon, które mają już własny plan powstania przeciwko ludziom. Bunt wybucha pewnego dnia, gdy zwierzęta tracą cierpliwość – atakują i wyrzucają właścicieli z Folwarku. Nazwę gospodarstwa zmieniają na Folwark Zwierzęcy. Wszystkie nauki głoszone kiedyś przez starego Majora zostają opracowane w spójny system myślowy, nazwany Animalizmem. Zwierzęta ustalają także rygorystyczny zestaw siedmiu przykazań, wśród których znajdują się m.in. takie, że wszystkie zwierzęta są równe i iż to, co chodzi na dwóch nogach jest wrogiem.