Mam krzyżówkę. Oto pytania:
1.Służy nam do zaznaczenia poziomu cieczy w termoskopie w temperaturze topnienia i wrzenia.
2.Zjawisko fizyczne, które posłużyło do wyznaczenia punktu zerowego w skali Celsjusza.
3.Skala temperatur, którą posługują się naukowcy.
4.Naniesiona jest na każdym termometrze, może byc Celsjusza lub Fahrenheita.
5.1 stopień C ........ temperatury.
6.Wielkośc fizyczna, którą mierzy się termometrem.
7.Rodzaj termometru, którego używasz podczas choroby.
8.Zjawisko fizyczne, które posłużyło do wyznaczenia punktu 100 stopni w skali Celsjusza.

1

Odpowiedzi

2009-10-30T15:37:52+01:00
1 szczelnie zamknięte pływaki
2 temperatura topnienia lodu
3 kelwina
4 skala
5 celsjusz (chyba)
6 temperatura
7 rtęciowy
8 temperatura wrzenia wody
23 2 23