Odpowiedzi

2010-03-25T20:36:38+01:00
Gleba ma dwie ważne własności dzięki którym może zapewnić rośliną warunki do życia. Tymi właściwościami są: chłonność wody i sorpcja. Chłonność polega na przetrzymywaniu wody z opadów i zapewnieniu jej rośliną podczas gdy jest susza lub w przerwach między porami deszczowymi. Drugą cecha jest sorpcja, która polega na pochłanianiu substancji z cieczy lub gazu przez ciało stałe zwane sorbentem (od łacińskiego słowa sorbens ~ntis co znaczy „wchłaniający”). Są dwa rodzaje sorpcji: sorpcja powierzchniowa i sorpcja wgłębna. Pierwsza z nich nazywa się adsorpcją polegająca na zbieraniu (zagęszczeniu) się substancji pochłanianej na powierzchni ciała stałego(gleby). Drugi rodzaj nazywa się absorpcją i polega na pochłanianiu substancji przez ciało (glebę) całą jego objętością. Dzięki tym wszystkim właściwością gleba magazynuje wiele bardzo przydatnych substancji, które rośliny mogą z niej pobierać przez pewien okres czasu. Jednak po pewnym czasie substancje te są wypłukiwane przez opady, wtedy trzeba glebę nawozić. Są też pewne minusy z takich właściwości ziemi. Wszystkie zanieczyszczenia jakie spadają na ziemie w postaci kwaśnych deszczy również są magazynowane w glebie. Zanieczyszczenia te powodują obumieranie roślin, a nawet lasów. Istnieje możliwość zobojętniania kwasów poprzez specjalne ich nawożenie (na przykład posypywanie wapnem), ale przecież nie da się obsypać całej ziemi, więc powinniśmy dbać o naszą glebę bo następna będzie za bardzo długo.

Jest wiele gatunków (typów) gleb takich jak:
- Gleba bielicowa, rozwinęły się one na piaskach pradolin, sandrów i wydm śródlądowych, ich charakterystyczną cechą jest biały górny poziom ubogi w próchnicę zwany poziomem wymywania.
- Gleba brunatna, zawiera znaczną ilość próchnicy i jest bogata w składniki pokarmowe dla roślin, razem z glebami płowymi (które są pokrewne z glebą bielicową) zajmują ponad połowę Polski – około 52%.
- Czarnoziemy, są najlepszymi glebami w naszym kraju. Ich skałą macierzystą są lessy, gleby te charakteryzują się bardzo dużą zawartością próchnicy, której grubość dochodzi czasem nawet do 1 metra.
- Czarne ziemie (nie mylić z czarnoziemami), należą też do bardzo urodzajnych gleb polskich. Powstały na wskutek wysuszenia osadów jeziorowych i bagien.
- Rędzina, zawierają dużo próchnicy i są wytworzone ze skał bogatych w wapń (wapienie, margle, gipsy)
- Mady, są to specyficzne gleby gdyż nie są związane ze skałą macierzystą. Powstały one w dolinach rzek z namułów nanoszonych w okresach wylewów. Jest to gleba bardzo żyzna gdyż zawiera dużo próchnicy i składników mineralnych. Dlatego też prawie całość jaka występuje w Polsce jest wykorzystywana do celów rolniczych.
- Gleby bagienne, występują na obszarach bagiennych i nadmiernie WILGOTNYCH. Należą one do gleb żyznych ale nie wykorzystuje się ich w rolnictwie ponieważ trzeba było by je odwodnić i dlatego są wykorzystywane głównie jako łąki i pastwiska.
- Gleby górskie, jak sama nazwa mówi występują w górach. Charakteryzują się słabym poziomem próchnicy lub jego całkowitym brakiem.