Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku "Fortuna",w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym.Oblicz,ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi,jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony, podatek w wysokości 19%.Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?

1

Odpowiedzi

2010-03-25T20:31:38+01:00
Na początku - 2000zl
po roku - 2000zl * 6% + 2000zl = 2000zl * 6 / 100 + 2000zl = 2120zl
odsetki - 2120zl - 2000zl = 120zl
odsetki z odprowadzonym podatkiem - 120zl * (100-19)% = 120zl * 81% = 120zl * 81 / 100 = 97,2zl
stan konta po roku oszczedzania = 2000zl + 97,2zl = 2097,2zl