Zadanie 1

Jaki jest ciężar ciała o masie 1.4 kg ?


Zadanie 2

Oblicz masę ciała o ciężarze 155 N.

Tego proszę nie obliczać co teraz piszę to są owoce do zadania 4
Trzy pomarańcze mają ciężar 9 N, zaś jeden arbuz ma masę 1,7 kg Ile wynosi ciężar tych owoców ?

Zadanie4

Jaką masę pokazałyby waga, na której położonoby owoce wymienione w zadaniu 3 .?PROSZĘ DO WSZYSTKICH ZADAŃ O OBLICZENIA!

3

Odpowiedzi

2009-10-29T19:20:19+01:00
Zad 1

1,4 kg x 10 = 14N

zad 2

155N / 10 = 15,5 kg

zad 4

9N= 0,9 kg

1,7kg+0,9kg= 2,6kg
2009-10-29T19:21:50+01:00
Zadanie 1

Jaki jest ciężar ciała o masie 1.4 kg ?
g - przyciąganie ziemskie=10m/s²
P=m*g
P=1,4kg*10m/s²=14N
Zadanie 2

Oblicz masę ciała o ciężarze 155 N.


P=m*g
m=P/g
m=155N/10m/s²=15,5kg

Tego proszę nie obliczać co teraz piszę to są owoce do zadania 4
Trzy pomarańcze mają ciężar 9 N, zaś jeden arbuz ma masę 1,7 kg Ile wynosi ciężar tych owoców ?
ciężar arbuza 1,7kg*10m/s²=17N

ciężar owoców9N+17N=26N
Zadanie4

Jaką masę pokazałyby waga, na której położonoby owoce wymienione w zadaniu 3 .?

pomarańcze
P=9N
m=P/g
m=9N/10m/s²=0,9kg

masa wszystkich owoców 0,9kg+1,7kg=2,6kg
5 4 5
2009-10-29T19:22:19+01:00
Zad.1.

Q=m×g
m=1,4kg
g≈10m/s²
Q=1,4kg×10m/s²=14N

Zad.2.
Q=155N
m=Q/g
m=155N/10m/s²=15,5 kg

Zad.3.
Q₁=9N
m₂=1,7kg
Q₂=1,7kg*10m/s²=17N
Q=Q₁+Q₂=9N+17N=26N

Zad.4.
Q₁=9N
m₂=1,7kg

m₁=9N/10m/s²=0,9kg

m=m₁+m₂=1,7kg+0,9kg=2,6kg
4 4 4