Odpowiedzi

2010-03-26T02:32:16+01:00
Witaj
Kluczem do sukcesu jest przedstawienie zadanej funkcji w postaci sumy dwóch
członów : jednego niezależnego od x i mającego przybrać stałą wartość 3
oraz drugiego od x zależnego o granicy 0 dla x--->±∞. W tym celu podzieliłem
licznik i mianownik funkcji przez x i otrzymałem :
y = [kx+1]/[(k+1)x] = [kx+1]/[kx+x] = [k+1/x]/[k+1] = k/[k+1] + 1/[x(k+1)]
Jeśli k/[k+1] = 3 to
k = 3k + 3
2k = -3
k = -3/2 = -1,5

Po wstawieniu do wzoru funkcji otrzymujemy :
y = [-1,5x+1]/[(-1,5+1)x] = [-1,5x+1]/[-0,5x] = [3x-2]/x = 3 - 2/x

..................................pozdrawiam