Do akwarium z prostokątną podstawą o wymiarach 70cmx30cm uczniowie włożyli 2kg kamieni. Poziom wody podniósł się o 0,4cm. Wykorzystując wyniki tych obliczeń uczniowie oszacowali masę 1cm/sześcienny kamienia. Która z tych podanych wartości jest wynikiem obliczeń.
A ok 240g
B ok 24g
C ok 2,4g
D ok 0,024g
Proszę o zapis wszystkich obliczeń. Bardzo pilne


2 wagoniki o masach 0,1kg, 0,5kg są ze sobą zaczepione ściśniętą sprężyną wagoniki rozjechały się w przeciwne strony.
Pierwszy z nich (o mniejszej masie) uzyskał prędkość 2 m/s Oblicz prędkość drugiego wagonika.

Proszę o szybkie rozwiązanie tych zadań

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T15:17:18+01:00
Jeżeli akwarium miało wymiary podstawy 0,7 x 0,3 m
to jeśli po wrzuceniu kamieni poziom wody podniół się o 0,4m możemy obliczyć objętość wsypanych kamieni:
0,7m x 0,3m x 0,4 m = 0,084 m³

Znając masę i objętość kamieni możemy policzyć ich gęstość:
ρ=m/V
ρ=2kg/0,084m³ ≈ 24 kg/m³
Zamieniamy to na g/cm³:
24 000g/1 000 000 cm³ = 0,024g/cm³
więc odpowiedź D

Zad 2.
Z zasady zachowania pędu:
pęd w sytuacji początkowej był równy 0 bo wagoniki się nie poruszały.
Po puszczeniu sprężyny pęd był równy: m₁V₁ + (-m₂V₂) (znak minus jest dlatego, że drugie ciało poruszało się w przeciwnym kierunku.
zapisując zasadęzachowania pędu:
0 = m₁V₁ + (-m₂V₂)
czyli
m₁V₁ = m₂V₂
0,1 kg * 2m/s = 0,5kg * V₂
Z tego mamy:
V₂=0,2/0,5 = 0,4 m/s

Mam nadzieje ze w miare jasno to opisalem, jesli tak to prosze o naj :)